Тема 7. Навігація. Визначення положення судна, вибір безпечного курсу • Моршкола

Тема 7. Навігація. Визначення положення судна, вибір безпечного курсу

Uncategorized

1. У якому випадку дозволено обгін судна? 
A.
B.
C.
D.
2. Коли дозволяється перетин курсу чи обгін? 
A.
B.
C.
D.
3. У чому полягають  основи  морської навігації? 
A.
B.
C.
D.
4. Для яких дій на судні виконується перевід курсів та пеленгів? 
A.
B.
C.
D.
5. Які знаки, крім світлофорів, виставляються на стінках камер шлюзів та причальних пірсів? 
A.
B.
C.
D.
6. Для чого складається таблиця остаточної девіації магнітного компаса (МК)? 
A.
B.
C.
D.
7. На якій відстані від границі суднового ходу забороняється маломірному судну знаходитись на якорі?
A.
B.
C.
D.
8. Як повинні діяти судна, що йдуть курсами, які виключають усяку небезпеку зіткнення? 
A.
B.
C.
D.
9. З якого борту, маломірне судно, що обганяє, повинне обходити інше ММС? 
A.
B.
C.
D.
10. Де дозволяється швартування суден у підхідному каналі  при очікуванні шлюзування? 
A.
B.
C.
D.
11. Що означає визначення місця судна за крюйс-пеленгами? 
A.
B.
C.
D.
12. За скільки метрів можна починати обгін? 
A.
B.
C.
D.
13. З якою швидкістю дозволяється рух суден в нічний час?
A.
B.
C.
D.
14. Як здійснюється поворот суднами? 
A.
B.
C.
D.
15. У чому полягає принцип знищення девіації магнітного компасу? 
A.
B.
C.
D.
16. Від якої точки горизонту і в якому напрямку відраховуються компасні напрямки? 
A.
B.
C.
D.
17. Який порядок і пріоритетність розходження суден при зустрічному  плаванні? 
A.
B.
C.
D.
18. Чи дозволяється швартування малих суден в камері судноплавного шлюзу під бортом інших суден? 
A.
B.
C.
D.
19. Одиницею виміру незначних відстаней на морі є -  кабельтов. Чому він дорівнює? 
A.
B.
C.
D.
20. Яке судно повинно дати дорогу, якщо два судна йдуть курсами,  що перетинаються? 
A.
B.
C.
D.
21. Який порядок розходження маломірних суден що відійшли від різних берегів назустріч один одному при небезпечному зближенні? 
A.
B.
C.
D.
22. Які дії застосовуються для попередження зіткнення? 
A.
B.
C.
D.
23. На якій відстані, щоб запобігти присмоктуванню, необхідно проводити обгін на ММС великих суден? 
A.
B.
C.
D.
24. Для чого виконується виправлення курсів та пеленгів? 
A.
B.
C.
D.
25. Від чого виникає магнетизм суднового заліза? 
A.
B.
C.
D.
26. Які дії судна, яке поступається шляхом? 
A.
B.
C.
D.
27. Що таке обгін? 
A.
B.
C.
D.
28. У разі виникнення небезпеки, судна що прямують уверх, які сигнали повинні подати?  
A.
B.
C.
D.
29. Чи подають сигнал про розходження, судна, що йдуть вверх пропускаючи з лівого борту судна, що йдуть вниз?
A.
B.
C.
D.
30. В яких місцях дозволяється пересікати фарватер маломірним суднам в межах міст? 
A.
B.
C.
D.
31. З якого борту може виконуватися обгін малого/маломірного судна (ММС) за межами суднового ходу? 
A.
B.
C.
D.
32. На яких ділянках забороняється розходження та обгін суден (складів  суден) при обмеженій видимості?
A.
B.
C.
D.
33. Як рекомендовано виконувати перетин курсу іншого судна? 
A.
B.
C.
D.
34. В яких місцях на річці маломірним/малим суднам (ММС) дозволяється перетинати судновий хід? 
A.
B.
C.
D.
35. Які дії судноводія якщо два судна йдуть курсами,  що перетинаються  таким чином,  що може виникнути небезпека зіткнення? 
A.
B.
C.
D.
36. При якій видимості малому судну забороняється виходити на судовий хід? 
A.
B.
C.
D.
37. Які показання знімаються з магнітного компасу? 
A.
B.
C.
D.
38. Як називається кут відхилення судна від курсу під дією вітру?
A.
B.
C.
D.
39. За допомогою чого можна приблизно визначити дальність видимого предмету? 
A.
B.
C.
D.
40. Де повинні рухатись маломірні судна по відношенню фарватеру? 
A.
B.
C.
D.
41. Яке з суден, повинне поступитися шляхом іншому, якщо їхні курси перетинаються? 
A.
B.
C.
D.
42. Яким буває магнітне схилення і його знак?
A.
B.
C.
D.
43. Географічна координата місця – довгота. У яких межах, від чого і в якому напрямку вимірюється? 
A.
B.
C.
D.
44. У який час, ММС можуть проходити шлюзи? 
A.
B.
C.
D.
45. В яких межах забороняється постановка суден на якір?
A.
B.
C.
D.
46. З якою метою на маломірному судні встановлюються блоки з пінопласту?  
A.
B.
C.
D.
47. У якому порядку звільняють дорогу, якщо два малих судна  йдуть курсами,  що  перетинаються таким  чином,  що  може  виникнути  небезпека  зіткнення? 
A.
B.
C.
D.
48. Що являється дозвільним сигналом заходу суден до шлюзу? 
A.
B.
C.
D.
49. Якщо два моторні судна наближаються по курсах, що  перетинаються, яке судно повинно поступитися? 
A.
B.
C.
D.
50. При якій видимості дозволяється рух маломірних суден? 
A.
B.
C.
D.
51. Визначити термін «база для стоянки маломірних (малих) суден»: 
A.
B.
C.
D.
52. Як називається прилад для вимірювання глибини?
A.
B.
C.
D.
53. Де використовується річкова навігаційна карта при плаванні суден? 
A.
B.
C.
D.
54. Як буде називатися  відхилення стрілки компасу під дією магнітних сил суднового заліза? 
A.
B.
C.
D.
55. Що повинно зробити ММС, якщо при здійсненні обгону воно створює високу хвилю? 
A.
B.
C.
D.
56. Де дозволено пересікати судновий хід в межах міста?         
A.
B.
C.
D.
57. Хто з 2-х малих суден, курси яких перетинаються таким чином, що може виникнути небезпека зіткнення, повинен звільнити шлях? 
A.
B.
C.
D.
58. Де дозволяється зупинятись маломірним суднам у межах суднового ходу? 
A.
B.
C.
D.
59. Коли судно вважається таким,  що обганяє інше судно? 
A.
B.
C.
D.
60. Яким способом, при плаванні на ВВШ можна визначити положення МС? 
A.
B.
C.
D.
61. По якій стороні рамки навігаційної мапи визначається широта місця? 
A.
B.
C.
D.
62. Чи повинні судна на підводних крилах і судна на повітряній подушці вимагати щоб всі інші судна давали їм дорогу? 
A.
B.
C.
D.
63. Що повинен зробити судноводій торгівельного судна у випадку коли його обганяє мале судно? 
A.
B.
C.
D.
64. Якщо виникає загроза зіткнення між вітрильним та моторним судном, хто повинен надати перевагу? 
A.
B.
C.
D.
65. Яка мінімальна відстань для обміну відмашками для малих (маломірних) суден?
A.
B.
C.
D.
66. Відносно яких точок істинного горизонту можна визначити різні напрямки при плаванні?
A.
B.
C.
D.
67. Як повинно діяти судно, яке обганяють? 
A.
B.
C.
D.
68. Пеленг це -? 
A.
B.
C.
D.
69. Чи дозволяється ММС заходити в акваторії портів, суднобудівних заводів, терміналів?
A.
B.
C.
D.
70. Чи можливий обгін судна,  по правому борту? 
A.
B.
C.
D.
71. Одиницею виміру яких відстаней на морі є -  кабельтов? 
A.
B.
C.
D.
72. При здійсненні повороту ліворуч  або маневру, які сигнали подаються судном?
A.
B.
C.
D.
73. З якого борту необхідне обходити судно при обгоні?
A.
B.
C.
D.
74. Чи дозволяється ММС ставати на якір у межах якірної стоянки  для транспортних суден? 
A.
B.
C.
D.
75. Що називається дрейфом судна? 
A.
B.
C.
D.
76. Що вимірюється ручним анемометром?
A.
B.
C.
D.
77. Як може відбуватися розходження малих/маломірних суден (ММС)? 
A.
B.
C.
D.
78. Як повинні маневрувати маломірні судна для розходження один з одним на акваторії, яка не має судноплавної обстановки?
A.
B.
C.
D.
79. Чи допускається при плаванні по підхідному каналу взаємний обгін суден усіх видів? 
A.
B.
C.
D.
80. У яких межах, від чого і в якому напрямку відраховується поправка магнітного (МК) компасу? 
A.
B.
C.
D.
81. Що являється дозвільним сигналом заходу суден до причальних пірсів? 
A.
B.
C.
D.
82. Ким здійснюється випуск малих/маломірних суден (ММС) у внутрішні води? 
A.
B.
C.
D.
83. Про що свідчить цей сигнал відповідно до МППЗС – 72 ?нет фото
A.
B.
C.
D.
84. Дії судноводія в ситуації коли необхідно відвернути зіткнення? 
A.
B.
C.
D.
85. Коли дозволяється обгін? 
A.
B.
C.
D.
86. Як розуміти сигнал, що подає судно у темний час доби. Правило 30 МППЗС-72? 
A.
B.
C.
D.
87. Які правила руху під мостами для малих (маломірних) суден (ММС)? 
A.
B.
C.
D.
88. З якою швидкістю маломірні судна повинні рухатися уздовж границь пляжів?
A.
B.
C.
D.
89. Якщо судноводій помічає небезпеку зіткнення, які його дії? 
A.
B.
C.
D.
90. В якому випадку краще керувати судном, якщо воно рухається? 
A.
B.
C.
D.
91. Чи повинне маломірне судно на ходу поступитися дорогою вітрильному судну?
A.
B.
C.
D.
92. Яким чином повинні розходитися маломірні судна, коли одне з них відходить від берега, а інше йде вздовж берега? 
A.
B.
C.
D.
93. Як повинно діяти судно, якому при зустрічному плаванні чи при перетині курсів дають дорогу? 
A.
B.
C.
D.
94. Чи можна ММС швартуватись до транспортних суден, що стоять на рейдах портів? 
A.
B.
C.
D.
95. Як називається прилад для вимірювання швидкості судна? 
A.
B.
C.
D.
96. Однією із систем розподілення горизонту є румбова. На стільки румбів ділиться горизонт? Чому дорівнює  один румб? 
A.
B.
C.
D.
97. Як здійснюється розходження суден при одночасному підході  зверху і знизу до моста з  одним  судноплавним  прольотом?  
A.
B.
C.
D.
98. Чи може маломірне судно у разі технічної несправності судна швартуватися до плавучих навігаційних знаків? 
A.
B.
C.
D.
99. Що означає термін  «Вітрильне судно»? 
A.
B.
C.
D.
100. У яких одиницях проводяться виміри відстаней при плаванні на озерах і річках? 
A.
B.
C.
D.
101. Що називається пропуском у разі розходження двох малих (маломірних) суден?
A.
B.
C.
D.
102. Від чого залежить висока остійність вітрильного судна? 
A.
B.
C.
D.
103. При яких умовах дозволяється обгін суден? 
A.
B.
C.
D.
104. У якому випадку дозволяється зустрічне плавання суден? 
A.
B.
C.
D.
105. Які напрямки наносяться або знімаються на навігаційних мапах ?
A.
B.
C.
D.
106. Які види робіт відносяться до суднових такелажних робіт? 
A.
B.
C.
D.
107. У який термін, судноводії суден, що йдуть на шлюзування, повинні повідомити про час підходу до меж шлюзу? 
A.
B.
C.
D.
108. У яких випадках припиняється тимчасове шлюзування малих суден через шлюзи? 
A.
B.
C.
D.
109. З якою метою проводиться урахування поправок магнітного компасу (МК)? 
A.
B.
C.
D.
110. Як регулюється рух суден при шлюзуванні?
A.
B.
C.
D.
111. Який порядок шлюзування маломірних суден? 
A.
B.
C.
D.
112. У яких випадках швидкісні судна можуть рухатися у неводоізмещающем  положенні? 
A.
B.
C.
D.
113. У який термін знищується девіація магнітного компасу на судні?
A.
B.
C.
D.
114. Який порядок руху швидкісних маломірних суден при видимості, менше 0,5 км? 
A.
B.
C.
D.
115. На яку відстань забороняється підпливати маломірним суднам до місць масового відпочинку? 
A.
B.
C.
D.
116. Як повинні поступити судна, які мають радіотелефонний зв'язок, при розходженні або обгоні? 
A.
B.
C.
D.
117. У яких нормативних актах встановлюються особливі правила плавання через шлюзи окремого гідровузла?
A.
B.
C.
D.
118. При яких умовах здійснюється захід маломірних суден в аванпорт та в підхідний канал шлюзу? 
A.
B.
C.
D.
119. Що означає термін «безпечна швидкість»? 
A.
B.
C.
D.
120. Якщо два малі судна прямують зустрічними курсами таким чином, що може виникнути небезпека зіткнення, то як кожне судно має змінити свій курс?
A.
B.
C.
D.
121. З якою швидкістю дозволяється входити до шлюзу? 
A.
B.
C.
D.
122. Від чого залежить дальність видимого горизонту?
A.
B.
C.
D.
123. За допомогою чого високошвидкісні судна узгоджують між собою зустрічне плавання? 
A.
B.
C.
D.
124. Одиницею виміру великих відстаней на морі є - морська миля. Чому вона дорівнює? 
A.
B.
C.
D.
125. Під дією яких сил створюється магнітне схилення магнітного компасу? 
A.
B.
C.
D.
126. Що встановлюється на середині прольоту  постійного моста, для позначення осі судноплавного прольоту?
A.
B.
C.
D.
127. На якій відстані дозволяється рухатись ММС від причалів портів, суднобудівних заводів, терміналів? 
A.
B.
C.
D.
128. Що визначає Локсодрома? 
A.
B.
C.
D.
129. Яка швидкість судна вважається безпечною? МППСЗ-72
A.
B.
C.
D.
130. У яких межах вимірюється курсовий кут (КК) на орієнтир відносно діаметральної площіни судна? 
A.
B.
C.
D.
131. Як буде називатися положення орієнтира розташованого відносно діаметральної площини  судна на 90 ° лівого або правого борту? 
A.
B.
C.
D.
132. Що таке зустрічне плавання? 
A.
B.
C.
D.
133. У чому полягають особливі умови плавання на ММС? 
A.
B.
C.
D.
134. Для виміру яких відстаней на морі, застосовується морська миля? 
A.
B.
C.
D.
135. По якій стороні рамки навігаційної мапи визначається довгота місця? 
A.
B.
C.
D.
136. Яке  найменування  та математичний знак має девіація магнітного компасу? 
A.
B.
C.
D.
137. Хто керує процесом шлюзування суден? 
A.
B.
C.
D.
138. У який час доби дозволяється заходити в акваторію пасажирської та вантажної дільниці річкового порту? 
A.
B.
C.
D.
139. Як  судна  повинні  проходити через вузькі проходи? 
A.
B.
C.
D.
140. Як потрібно проводити перетин фарватеру (суднового ходу) судноводію малого/маломірного судна (ММС)? 
A.
B.
C.
D.
141. Якщо два моторних судна йдуть пересічними курсами так, що виникає небезпека зіткнення, яке судно повинно поступитися шляхом іншому судну?
A.
B.
C.
D.
142. Що означає позначення на навігаційній карті?
A.
B.
C.
D.
143. Що означає сигнал з 2-х тривалих і 2-х коротких звуків?
A.
B.
C.
D.
144. У яких межах, від чого і в якому напрямку, вимірюється географічна координата  місця – широта? 
A.
B.
C.
D.
145. Якою кількістю швартовних тросів повинне бути укомплектоване судно довжиною більше 6 м? 
A.
B.
C.
D.
146. Які дії повинні виконати судна, що йдуть вверх  при зустрічному плаванні?
A.
B.
C.
D.
147. У яких випадках дозволяється перетинання курсів і обгін суден? 
A.
B.
C.
D.

 

Ще тести за темою