Тема 7. Навігація. Визначення положення судна, вибір безпечного курсу • Моршкола

Тема 7. Навігація. Визначення положення судна, вибір безпечного курсу

Uncategorized

1. Яке з суден, повинне поступитися шляхом іншому, якщо їхні курси перетинаються? 
A.
B.
C.
D.
2. Як здійснюється розходження суден при одночасному підході  зверху і знизу до моста з  одним  судноплавним  прольотом?  
A.
B.
C.
D.
3. Що вимірюється ручним анемометром?
A.
B.
C.
D.
4. Одиницею виміру великих відстаней на морі є - морська миля. Чому вона дорівнює? 
A.
B.
C.
D.
5. З якою швидкістю дозволяється рух суден в нічний час?
A.
B.
C.
D.
6. Які напрямки наносяться або знімаються на навігаційних мапах ?
A.
B.
C.
D.
7. Що повинен зробити судноводій торгівельного судна у випадку коли його обганяє мале судно? 
A.
B.
C.
D.
8. Що означає термін  «Вітрильне судно»? 
A.
B.
C.
D.
9. Що таке обгін? 
A.
B.
C.
D.
10. На якій відстані дозволяється рухатись ММС від причалів портів, суднобудівних заводів, терміналів? 
A.
B.
C.
D.
11. Від чого залежить висока остійність вітрильного судна? 
A.
B.
C.
D.
12. Яке судно повинно дати дорогу, якщо два судна йдуть курсами,  що перетинаються? 
A.
B.
C.
D.
13. Якщо судноводій помічає небезпеку зіткнення, які його дії? 
A.
B.
C.
D.
14. Що являється дозвільним сигналом заходу суден до шлюзу? 
A.
B.
C.
D.
15. Що повинно зробити ММС, якщо при здійсненні обгону воно створює високу хвилю? 
A.
B.
C.
D.
16. У яких межах, від чого і в якому напрямку, вимірюється географічна координата  місця – широта? 
A.
B.
C.
D.
17. Однією із систем розподілення горизонту є румбова. На стільки румбів ділиться горизонт? Чому дорівнює  один румб? 
A.
B.
C.
D.
18. Який порядок шлюзування маломірних суден? 
A.
B.
C.
D.
19. Як повинно діяти судно, яке обганяють? 
A.
B.
C.
D.
20. Що таке зустрічне плавання? 
A.
B.
C.
D.
21. Як потрібно проводити перетин фарватеру (суднового ходу) судноводію малого/маломірного судна (ММС)? 
A.
B.
C.
D.
22. Якщо два моторних судна йдуть пересічними курсами так, що виникає небезпека зіткнення, яке судно повинно поступитися шляхом іншому судну?
A.
B.
C.
D.
23. Якщо два малі судна прямують зустрічними курсами таким чином, що може виникнути небезпека зіткнення, то як кожне судно має змінити свій курс?
A.
B.
C.
D.
24. Які види робіт відносяться до суднових такелажних робіт? 
A.
B.
C.
D.
25. Хто керує процесом шлюзування суден? 
A.
B.
C.
D.
26. Який порядок і пріоритетність розходження суден при зустрічному  плаванні? 
A.
B.
C.
D.
27. У якому випадку дозволяється зустрічне плавання суден? 
A.
B.
C.
D.
28. Як повинні маневрувати маломірні судна для розходження один з одним на акваторії, яка не має судноплавної обстановки?
A.
B.
C.
D.
29. Де дозволено пересікати судновий хід в межах міста?         
A.
B.
C.
D.
30. У яких межах вимірюється курсовий кут (КК) на орієнтир відносно діаметральної площіни судна? 
A.
B.
C.
D.
31. Що означає термін «безпечна швидкість»? 
A.
B.
C.
D.
32. В яких місцях на річці маломірним/малим суднам (ММС) дозволяється перетинати судновий хід? 
A.
B.
C.
D.
33. Яким буває магнітне схилення і його знак?
A.
B.
C.
D.
34. Від чого залежить дальність видимого горизонту?
A.
B.
C.
D.
35. Чи дозволяється ММС ставати на якір у межах якірної стоянки  для транспортних суден? 
A.
B.
C.
D.
36. Якщо виникає загроза зіткнення між вітрильним та моторним судном, хто повинен надати перевагу? 
A.
B.
C.
D.
37. При здійсненні повороту ліворуч  або маневру, які сигнали подаються судном?
A.
B.
C.
D.
38. З якою метою проводиться урахування поправок магнітного компасу (МК)? 
A.
B.
C.
D.
39. Де дозволяється зупинятись маломірним суднам у межах суднового ходу? 
A.
B.
C.
D.
40. У чому полягають  основи  морської навігації? 
A.
B.
C.
D.
41. Визначити термін «база для стоянки маломірних (малих) суден»: 
A.
B.
C.
D.
42. Одиницею виміру незначних відстаней на морі є -  кабельтов. Чому він дорівнює? 
A.
B.
C.
D.
43. Які дії повинні виконати судна, що йдуть вверх  при зустрічному плаванні?
A.
B.
C.
D.
44. Як здійснюється поворот суднами? 
A.
B.
C.
D.
45. У яких межах, від чого і в якому напрямку відраховується поправка магнітного (МК) компасу? 
A.
B.
C.
D.
46. Чи повинне маломірне судно на ходу поступитися дорогою вітрильному судну?
A.
B.
C.
D.
47. Яким способом, при плаванні на ВВШ можна визначити положення МС? 
A.
B.
C.
D.
48. Що являється дозвільним сигналом заходу суден до причальних пірсів? 
A.
B.
C.
D.
49. Які дії застосовуються для попередження зіткнення? 
A.
B.
C.
D.
50. Що називається дрейфом судна? 
A.
B.
C.
D.
51. Яка мінімальна відстань для обміну відмашками для малих (маломірних) суден?
A.
B.
C.
D.
52. Коли дозволяється перетин курсу чи обгін? 
A.
B.
C.
D.
53. Який порядок розходження маломірних суден що відійшли від різних берегів назустріч один одному при небезпечному зближенні? 
A.
B.
C.
D.
54. Які показання знімаються з магнітного компасу? 
A.
B.
C.
D.
55. Для виміру яких відстаней на морі, застосовується морська миля? 
A.
B.
C.
D.
56. У який час доби дозволяється заходити в акваторію пасажирської та вантажної дільниці річкового порту? 
A.
B.
C.
D.
57. Чи може маломірне судно у разі технічної несправності судна швартуватися до плавучих навігаційних знаків? 
A.
B.
C.
D.
58. Як називається кут відхилення судна від курсу під дією вітру?
A.
B.
C.
D.
59. Якщо два моторні судна наближаються по курсах, що  перетинаються, яке судно повинно поступитися? 
A.
B.
C.
D.
60. Як буде називатися положення орієнтира розташованого відносно діаметральної площини  судна на 90 ° лівого або правого борту? 
A.
B.
C.
D.
61. На якій відстані від границі суднового ходу забороняється маломірному судну знаходитись на якорі?
A.
B.
C.
D.
62. При яких умовах дозволяється обгін суден? 
A.
B.
C.
D.
63. На яку відстань забороняється підпливати маломірним суднам до місць масового відпочинку? 
A.
B.
C.
D.
64. Для чого складається таблиця остаточної девіації магнітного компаса (МК)? 
A.
B.
C.
D.
65. З якою швидкістю дозволяється входити до шлюзу? 
A.
B.
C.
D.
66. У чому полягають особливі умови плавання на ММС? 
A.
B.
C.
D.
67. Пеленг це -? 
A.
B.
C.
D.
68. У яких випадках швидкісні судна можуть рухатися у неводоізмещающем  положенні? 
A.
B.
C.
D.
69. З якою метою на маломірному судні встановлюються блоки з пінопласту?  
A.
B.
C.
D.
70. Від якої точки горизонту і в якому напрямку відраховуються компасні напрямки? 
A.
B.
C.
D.
71. З якою швидкістю маломірні судна повинні рухатися уздовж границь пляжів?
A.
B.
C.
D.
72. На якій відстані, щоб запобігти присмоктуванню, необхідно проводити обгін на ММС великих суден? 
A.
B.
C.
D.
73. По якій стороні рамки навігаційної мапи визначається широта місця? 
A.
B.
C.
D.
74. Що означає визначення місця судна за крюйс-пеленгами? 
A.
B.
C.
D.
75. Від чого виникає магнетизм суднового заліза? 
A.
B.
C.
D.
76. У якому випадку дозволено обгін судна? 
A.
B.
C.
D.
77. За допомогою чого можна приблизно визначити дальність видимого предмету? 
A.
B.
C.
D.
78. Що визначає Локсодрома? 
A.
B.
C.
D.
79. У який термін, судноводії суден, що йдуть на шлюзування, повинні повідомити про час підходу до меж шлюзу? 
A.
B.
C.
D.
80. Де повинні рухатись маломірні судна по відношенню фарватеру? 
A.
B.
C.
D.
81. Що називається пропуском у разі розходження двох малих (маломірних) суден?
A.
B.
C.
D.
82. У який час, ММС можуть проходити шлюзи? 
A.
B.
C.
D.
83. В якому випадку краще керувати судном, якщо воно рухається? 
A.
B.
C.
D.
84. Як рекомендовано виконувати перетин курсу іншого судна? 
A.
B.
C.
D.
85. Під дією яких сил створюється магнітне схилення магнітного компасу? 
A.
B.
C.
D.
86. Як розуміти сигнал, що подає судно у темний час доби. Правило 30 МППЗС-72? 
A.
B.
C.
D.
87. Як регулюється рух суден при шлюзуванні?
A.
B.
C.
D.
88. Які дії судноводія якщо два судна йдуть курсами,  що перетинаються  таким чином,  що може виникнути небезпека зіткнення? 
A.
B.
C.
D.
89. На яких ділянках забороняється розходження та обгін суден (складів  суден) при обмеженій видимості?
A.
B.
C.
D.
90. Який порядок руху швидкісних маломірних суден при видимості, менше 0,5 км? 
A.
B.
C.
D.
91. Дії судноводія в ситуації коли необхідно відвернути зіткнення? 
A.
B.
C.
D.
92. Як буде називатися  відхилення стрілки компасу під дією магнітних сил суднового заліза? 
A.
B.
C.
D.
93. Хто з 2-х малих суден, курси яких перетинаються таким чином, що може виникнути небезпека зіткнення, повинен звільнити шлях? 
A.
B.
C.
D.
94. Одиницею виміру яких відстаней на морі є -  кабельтов? 
A.
B.
C.
D.
95. Яка швидкість судна вважається безпечною? МППСЗ-72
A.
B.
C.
D.
96. У яких нормативних актах встановлюються особливі правила плавання через шлюзи окремого гідровузла?
A.
B.
C.
D.
97. При якій видимості малому судну забороняється виходити на судовий хід? 
A.
B.
C.
D.
98. Як називається прилад для вимірювання швидкості судна? 
A.
B.
C.
D.
99. З якого борту, маломірне судно, що обганяє, повинне обходити інше ММС? 
A.
B.
C.
D.
100. Які знаки, крім світлофорів, виставляються на стінках камер шлюзів та причальних пірсів? 
A.
B.
C.
D.
101. У який термін знищується девіація магнітного компасу на судні?
A.
B.
C.
D.
102. Чи повинні судна на підводних крилах і судна на повітряній подушці вимагати щоб всі інші судна давали їм дорогу? 
A.
B.
C.
D.
103. Як  судна  повинні  проходити через вузькі проходи? 
A.
B.
C.
D.
104. При якій видимості дозволяється рух маломірних суден? 
A.
B.
C.
D.
105. Чи дозволяється ММС заходити в акваторії портів, суднобудівних заводів, терміналів?
A.
B.
C.
D.
106. Чи дозволяється швартування малих суден в камері судноплавного шлюзу під бортом інших суден? 
A.
B.
C.
D.
107. Як називається прилад для вимірювання глибини?
A.
B.
C.
D.
108. Як повинні діяти судна, що йдуть курсами, які виключають усяку небезпеку зіткнення? 
A.
B.
C.
D.
109. У якому порядку звільняють дорогу, якщо два малих судна  йдуть курсами,  що  перетинаються таким  чином,  що  може  виникнути  небезпека  зіткнення? 
A.
B.
C.
D.
110. Ким здійснюється випуск малих/маломірних суден (ММС) у внутрішні води? 
A.
B.
C.
D.
111. Про що свідчить цей сигнал відповідно до МППЗС – 72 ?нет фото
A.
B.
C.
D.
112. Де використовується річкова навігаційна карта при плаванні суден? 
A.
B.
C.
D.
113. Якою кількістю швартовних тросів повинне бути укомплектоване судно довжиною більше 6 м? 
A.
B.
C.
D.
114. В яких межах забороняється постановка суден на якір?
A.
B.
C.
D.
115. При яких умовах здійснюється захід маломірних суден в аванпорт та в підхідний канал шлюзу? 
A.
B.
C.
D.
116. Для чого виконується виправлення курсів та пеленгів? 
A.
B.
C.
D.
117. Які правила руху під мостами для малих (маломірних) суден (ММС)? 
A.
B.
C.
D.
118. У яких випадках припиняється тимчасове шлюзування малих суден через шлюзи? 
A.
B.
C.
D.
119. Відносно яких точок істинного горизонту можна визначити різні напрямки при плаванні?
A.
B.
C.
D.
120. Для яких дій на судні виконується перевід курсів та пеленгів? 
A.
B.
C.
D.
121. Чи можливий обгін судна,  по правому борту? 
A.
B.
C.
D.
122. Як може відбуватися розходження малих/маломірних суден (ММС)? 
A.
B.
C.
D.
123. Як повинні поступити судна, які мають радіотелефонний зв'язок, при розходженні або обгоні? 
A.
B.
C.
D.
124. Чи допускається при плаванні по підхідному каналу взаємний обгін суден усіх видів? 
A.
B.
C.
D.
125. У яких одиницях проводяться виміри відстаней при плаванні на озерах і річках? 
A.
B.
C.
D.
126. Як повинно діяти судно, якому при зустрічному плаванні чи при перетині курсів дають дорогу? 
A.
B.
C.
D.
127. У разі виникнення небезпеки, судна що прямують уверх, які сигнали повинні подати?  
A.
B.
C.
D.
128. Де дозволяється швартування суден у підхідному каналі  при очікуванні шлюзування? 
A.
B.
C.
D.
129. Що встановлюється на середині прольоту  постійного моста, для позначення осі судноплавного прольоту?
A.
B.
C.
D.
130. Коли дозволяється обгін? 
A.
B.
C.
D.
131. Коли судно вважається таким,  що обганяє інше судно? 
A.
B.
C.
D.
132. У яких випадках дозволяється перетинання курсів і обгін суден? 
A.
B.
C.
D.
133. Яке  найменування  та математичний знак має девіація магнітного компасу? 
A.
B.
C.
D.
134. Географічна координата місця – довгота. У яких межах, від чого і в якому напрямку вимірюється? 
A.
B.
C.
D.
135. Що означає позначення на навігаційній карті?
A.
B.
C.
D.
136. З якого борту може виконуватися обгін малого/маломірного судна (ММС) за межами суднового ходу? 
A.
B.
C.
D.
137. З якого борту необхідне обходити судно при обгоні?
A.
B.
C.
D.
138. По якій стороні рамки навігаційної мапи визначається довгота місця? 
A.
B.
C.
D.
139. За допомогою чого високошвидкісні судна узгоджують між собою зустрічне плавання? 
A.
B.
C.
D.
140. В яких місцях дозволяється пересікати фарватер маломірним суднам в межах міст? 
A.
B.
C.
D.
141. У чому полягає принцип знищення девіації магнітного компасу? 
A.
B.
C.
D.
142. Чи можна ММС швартуватись до транспортних суден, що стоять на рейдах портів? 
A.
B.
C.
D.
143. Чи подають сигнал про розходження, судна, що йдуть вверх пропускаючи з лівого борту судна, що йдуть вниз?
A.
B.
C.
D.
144. Які дії судна, яке поступається шляхом? 
A.
B.
C.
D.
145. Яким чином повинні розходитися маломірні судна, коли одне з них відходить від берега, а інше йде вздовж берега? 
A.
B.
C.
D.
146. За скільки метрів можна починати обгін? 
A.
B.
C.
D.
147. Що означає сигнал з 2-х тривалих і 2-х коротких звуків?
A.
B.
C.
D.

 

Ще тести за темою