Марки і шкали осадки, обмір суден. Розпізнавальні знаки суден • Моршкола

Марки і шкали осадки, обмір суден. Розпізнавальні знаки суден

Правила судноплавства маломірних суден

Розділ 2. Марки і шкали осадки, обмір суден. Розпізнавальні знаки суден

2.1. Розпізнавальні знаки суден, за винятком малих суден

2.1.1. Кожне судно,  за винятком малих суден, повинне мати на корпусі   чи  на  міцно  прикріплених  щитках  чи  табличках  такі розпізнавальні знаки:

а) Назва чи емблема.

Назва судна наноситься на  обох  бортах  судна.  На  моторних суднах вона повинна наноситися так,  щоб була видна ззаду.  Якщо в
зчаленій групі складу суден,  що штовхається,  один  або  декілька написів  із  назвою  моторного судна закриті,  то ця назва повинна
повторюватися на щитках,  установлених таким чином, щоб вони добре проглядалися в тих напрямках,  у яких вони закриті іншими суднами.
Якщо судно не має назви чи емблеми,  то на  ньому  наноситься  або назва   (чи  звичайна  скорочена  назва)  організації,  якій  воно належить,  за якою у разі потреби  іде  номер,  або  реєстраційний номер;

б) порт приписки або місце реєстрації.

Назва порту  приписки або місце реєстрації судна наноситься у кормовій частині під назвою судна;

в) номер за судновим реєстром.

Номер за судновим реєстром наноситься у носовій частині судна з обох бортів під його назвою.

2.1.2. Крім того, за винятком малих суден:

а) на  кожному судні,  призначеному для перевезення вантажів, слід позначити його вантажопідйомність  у  тоннах.  Це  позначення повинне  наноситися  на  обидва борти судна на корпусі чи на міцно прикріплених щитках;

б) на кожному судні,  призначеному для перевезення пасажирів, позначається  максимально  дозволена   кількість   пасажирів.   Це позначення повинне розміщуватися на борту судна на видному місці.

2.1.3. Зазначені вище розпізнавальні знаки наносяться чіткими українськими  літерами,  які  не можна стерти.  Висота літер назви судна повинна бути не менше 20 см,  а інших позначень –  не  менше 15 см.  Ширина  літер  і  товщина  ліній  повинні бути пропорційні висоті.  Літери повинні бути світлими на темному фоні або  темними на світлому фоні.

2.1.4. Як виняток до вимог пунктів  2.1.1-2.1.3  цих  Правил, морські судна можуть зберігати свої розпізнавальні знаки.

2.2. Розпізнавальні знаки малих суден

2.2.1. Малі судна повинні мати реєстраційні знаки.

2.2.2. Реєстраційні  знаки наносяться у носовій частині судна з обох бортів чіткими цифрами або українськими літерами висотою не менше 10 см, які не можна стерти.

2.2.3. Судна риболовні повинні мати встановлені для них знаки маркування.

2.2.4. На робочих шлюпках судна з зовнішнього  борту  повинна наноситись  тільки  назва  судна і пасажиромісткість шлюпки,  а на рятувальних,  на шірстреці, з обох бортів на носовій частині треба  наносити  додатково  до  зазначеного  напис  про  власника  судна, головні розміри і дату випробування.

     2.3. Обмір суден    

Кожне судно  внутрішнього плавання (за винятком малих суден),  що призначене для перевезення вантажів, повинне бути обміряне.

     2.4. Вантажні марки і шкали осадки

2.4.1.  Судно  повинно  мати  вантажні  марки,  які  вказують площину   максимальної  осадки.  Способи  визначення  максимальної осадки  суден  внутрішнього  плавання  і умови нанесення вантажних марок повинні відповідати Правилам Регістру судноплавства України.

Судна довжиною 10 м і менше вантажної марки можуть не мати.

2.4.2. Кожне судно,  осадка якого може досягати 1 м,  повинне мати шкали осадки.

     2.5. Розпізнавальні знаки якорів

2.5.1. Якорі суден повинні нести розпізнавальні знаки,  що не стираються. Якщо якір використовується на  іншому  судні  того  ж  самого власника, то первісний знак може бути збережений.

2.5.2. Вимоги пункту 2.5.1 цих Правил  не  застосовуються  до якорів морських і малих суден.

Читайте дальше

Розділ 2. Марки і шкали осадки, обмір суден

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.