Звукові сигнали та сигналізація суден • Моршкола

Звукові сигнали та сигналізація суден

Правила судноплавства маломірних суден

Розділ 4. Звукова сигналізація суден - радіотелефонний зв'язок

4.1. Подача звукових сигналів

4.1.1. У тих випадках, коли положеннями цих Правил передбачені звукові сигнали, інші, ніж удари дзвона, ці звукові сигнали повинні подаватися:

а) наборту моторних суден, за винятком деяких малих суден, якщо вони не є суднами, оснащеними радіолокаційним устаткуванням, – за допомогою механічно діючих звукових сигнальних приладів, установлених на достатній висоті, щоб звукові сигнали могли вільно поширюватися вперед, а також, по можливості, назад; сигнальні прилади повинні відповідати вимогам  додатка 3 до цих Правил;

б) на борту немоторних суден і на борту малих моторних суден, машинне устаткування яких не має приладу для подачі сигналів, – за допомогою  труби  чи  відповідного  ріжка;  ці   сигнали   повинні відповідати вимогам додатка 3 до цих Правил.

4.1.2. Звукові  сигнали моторних суден  повинні супроводжуватися світловими синхронізованими з ними сигналами; ці світлові сигнали повинні бути жовтими, ясними і видними звідусіль. Цей припис не поширюється на малі судна,  на сигнали,  зазначені у підпункті “а” пункту 6.30.4 цих Правил, що подаються суднами, що йдуть вниз за течією, за допомогою радіолокаційної установки, і на удари чи дзвін.

4.1.3. У складі суден на ходу зазначені звукові сигнали повинні подаватися тільки судном, на борту якого перебуває судноводій складу суден.

4.1.4. Коли судно, що зазнало лиха, хоче просити про допомогу, воно може подавати сигнали за допомогою повторних ударів у дзвін чи тривалих звуків. Ці сигнали заміняють чи доповнюють візуальні сигнали, зазначені у пункті 3.30 цих Правил.

4.1.5. Для забезпечення чутності звукових сигналів зважений рівень акустичного тиску в стерновій рубці в тому місці, де міститься голова стернового, не повинен перевищувати 70 дБ (А), якщо судно здійснює плавання в нормальних експлуатаційних умовах.

4.1.6. Дзвін має бути тривалістю приблизно 4 секунди. Він може бути замінений серією ударів металу об метал  тієї  ж тривалості.

4.2. Використання звукових сигналів

4.2.1. Не порушуючи інших вимог цих Правил, кожне судно, за винятком малих суден, зазначених у пункті 4.2.2  цих Правил, повинне  в разі потреби подавати сигнали, наведені в додатку 3 до цих Правил.

4.2.2. Малі одиночні судна чи судна, що буксирують чи ведуть у зчаленні тільки малі судна, можуть у разі потреби подавати загальні сигнали, наведені в додатку 3 до цих Правил.

4.3. Заборонені звукові сигнали

4.3.1. Забороняється користуватися іншими звуковими сигналами, ніж ті, які зазначені в цих Правилах, чи користуватися зазначеними сигналами в інших умовах, ніж ті, які зазначені чи допустимі в цих Правилах.

4.3.2. Однак для сполучення між суднами чи між судном і берегом користування іншими звуковими сигналами допускається за умови, що їх не можна прийняти за сигнали, зазначені в цих Правилах.

4.3.3. Забороняється подача звукових сигналів у межах великих міст  за  винятком  сигналів  “Безпосередня  небезпека зіткнення і лиха”.

4.4. Радіотелефонний зв’язок

4.4.1. Усі установки радіотелефонного зв’язку,  що є на борту судна  чи  плавучої   установки,   повинні   відповідати   вимогам нормативно-технічним  документам  і  експлуатуватися відповідно до цих вимог.

4.4.2. Моторні судна, крім малих суден, пороми і плавучі засоби можуть перебувати в плаванні тільки в тому разі, якщо вони обладнані  двома  радіотелефонними установками, що перебувають у справному робочому стані. На ходу радіотелефонні установки для каналів радіообміну між суднами і передачі навігаційної інформації повинні постійно перебувати в  режимі  готовності до передачі і приймання інформації. Канали,  виділені для передачі навігаційної інформації, можуть виключатися тільки на короткий проміжок часу для передачі чи приймання інформації з інших каналів.

4.4.3. Пороми та моторні плавучі засоби можуть  перебувати в плаванні тільки в тому разі, якщо вони обладнані радіотелефонною установкою, що перебуває в справному робочому  стані. На ходу радіотелефонна установка для  каналу радіообміну між суднами повинна постійно перебувати в режимі  готовності до передачі  і приймання   інформації.  Цей  канал  може  виключатися тільки на короткий проміжок часу для  передачі чи приймання інформації з інших каналів. Положення, що містяться в першій і другій пропозиціях цього  підпункту, застосовуються   також під час експлуатації.

4.4.4. Кожне судно, обладнане радіотелефонною установкою, повинне до проходження сліпих ділянок, вузьких проходів чи прольотів мостів повідомити по каналу,  виділеному для радіообміну між суднами, про свою присутність.

 

Розділ 5. Сигналізація і навігаційне устаткування водного шляху

5.1. Сигналізація

У додатку 4 до цих Правил визначені заборонні, розпорядчі і вказівні знаки та надані їх значення.

5.2. Навігаційне устаткування водного шляху

У додатку 5 до цих Правил визначені сигнальні знаки і вогні, що встановлюються  для  позначення  положення  суднового  ходу  на водному шляху та впорядкування руху суден.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.