Візуальні сігнали, сігналізації маломірних суден • Моршкола

Візуальні сігнали, сігналізації маломірних суден

Правила судноплавства маломірних суден в Україні

Правила судноплавства на внутрішніх водних шляхах України
Візуальні сігнали, сігналізації маломірних суден

ВІЗУАЛЬНА СИГНАЛІЗАЦІЯ СУДЕН

1. ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА
1.1. Наведені нижче рисунки стосуються сигналізації, що зазначена в розділі 3 цих Правил.
1.2. Ці рисунки застосовуються разом з текстом цих Правил.
Що стосується додаткової сигналізації, то на рисунках указується:
– або тільки додаткова сигналізація;
– або, якщо це потрібно для внесення ясності, одночасно основна сигналізація (чи один з можливих варіантів основної сигналізації) і додаткова сигналізація.
Пояснення під рисунком стосуються тільки додаткової сигналізації.
1.3. Склади суден, що штовхаються, максимальні розміри яких не перевищують 110 х 12 м, розглядаються як одиночні моторні судна (див. пункт 3.1.3 цих Правил).
1.4. При відсутності особливих вказівок значення нижченаведених термінів відповідає приписам підпункту 3.1.5 цих Правил:

ВІЗУАЛЬНА СИГНАЛІЗАЦІЯ СУДЕН
1.4.1. Термін “топовий вогонь” означає яскравий білий вогонь, що випромінює безперервне світло по всій дузі горизонту до 225° і розміщений таким чином, щоб це світло було видно в напрямку прямо по носу судна до 22° 30′ за траверзом кожного борту;
1.4.2. Термін “бортові вогні” означає ясний зелений вогонь на правому борті і ясний червоний вогонь на лівому борті; кожний з цих вогнів випромінює безперервне світло по всій дузі горизонту в 112° 30′ і розміщений таким чином, щоб це світло було видно в напрямку прямо по
носу судна до 22° 30′ за траверзом борту;
1.4.3. Термін “кормовий вогонь” означає ясний чи звичайний білий вогонь, що випромінює безперервне світло по всій дузі горизонту в 135° і розміщений таким чином, щоб це світло було видно в напрямку прямо по кормі до 67° 30′ з кожного борту;
1.4.4. Термін “вогонь, видний звідусіль” означає вогонь, що випромінює світло безперервно по всій дузі горизонту в 360°.
1.4. Пояснення до умовних позначень:

Основні знаки і пояснення до умовних позначень:

сигнализация судов Постійний вогонь, видний звідусіль (вогонь, що випромінює безперервне світло по всій дузі горизонту в 360°)
сигнализация судов Постійний вогонь, видний по обмеженій дузі горизонту. Вогонь, який не видно для спостерігача, позначається в центрі крапкою сигнализация судов
сигнализация судов Проблисковий вогонь
сигнализация судов Необов’язковий вогонь
сигнализация судов Щит або прапор (пункт 3.3)
сигнализация судов Вимпел (пункт 3.3)
сигнализация судов Куля (пункт 3.4)
сигнализация судов Циліндр (пункт 3.4)
сигнализация судов Конус (пункт 3.4)
сигнализация судов Подвійний конус (пункт 3.4)
Правила судноплавства Радіолокаційний відбивач

Правила судноплавства на внутрішніх водних шляхах України №91 від 16.02.2004р.

2. Ходова сигналізація
1

Пункт 3.8.1: Одиночні моторні судна.

3.8. Ходова сигналізація одиночних моторних суден

3.8.1. Одиночні моторні судна повинні нести:

Уночі:

а) топовий вогонь, розміщений у передній частині судна по його осі і встановлений на висоті не менше 5 м;

б) бортові вогні, розміщені на тій самій висоті та у тій самій площині, перпендикулярній до осі судна, і установлені на відстані не менше 1 м нижче топового вогню і не прямо перед ним,

що повинні заслонятися з внутрішнього боку судна таким чином, щоб зелений вогонь не був видимий з лівого борту, а червоний вогонь – із правого борту;

в) кормовий вогонь, розміщений у задній частині судна по його осі і на такій висоті, щоб він був добре видимим для судна, що йде позаду.

 

2

П. 3.8.2: Одиночні моторні судна, що несуть другий топовий вогонь. Обов’язковий для суден довжиною більше 110 м.

3.8.2. Одиночні моторні судна довжиною більше 50 м повинні нести другий топовий вогонь, розміщений ззаду по осі та, щонайменше, на 3 м вище переднього вогню, таким чином, щоб відстань між цими двома вогнями по горизонталі, принаймні, в три рази перевищувала відстань по вертикалі.

3

П 3.8.3: Моторне судно, що тимчасово йде за допоміжним моторним судном.

3.8.3. Уночі моторне судно, що тимчасово йде за допоміжним моторним судном, повинне зберігати вогні, зазначені у пунктах 3.8.1 і 3.8.2 цих Правил.

Якщо моторне судно йде вдень за одним чи декількома допоміжними моторними суднами, то це судно повинне нести жовту кулю, зазначену у пункті 3.9.3 цих Правил.

3.8.4. При проході під постійним чи зведеним розвідним мостом або через шлюзи судна можуть нести топові вогні, зазначені у пунктах 3.8.1 і 3.8.2 цих Правил, на меншій висоті, з метою безперешкодного здійснення проходу.

3.8.5. Вимоги цього пункту не застосовуються до малих суден та поромів.

4

П 3.9.1: Головне моторне судно складу, що буксирується, або допоміжне моторне судно.

3.9. Ходова сигналізація складів суден, що буксируються

3.9.1. Головне моторне судно складу суден, що буксирується, і допоміжне моторне судно, що йде перед іншим моторним судном,складом суден, що штовхається, чи зчаленою групою, повинні нести:

Уночі:

а) два топові вогні, розміщені один над одним на відстані близько 1 м у передній частині по осі судна, причому верхній вогонь установлюється на висоті не менше 5 м, а нижній вогонь, по можливості, – на висоті не менше 1 м над бортовими вогнями;

б) бортові вогні, що відповідають вимогам підпункту “б” пункту 3.8.1 цих Правил;

в) жовтий кормовий вогонь замість білого, розміщений по осі судна і на достатній висоті для того, щоб він був добре видимий із складу суден, що буксирується, який іде за судном, чи з моторного судна, складу суден, що штовхається, чи зчаленої групи, перед якою йде допоміжне судно.

Удень:

жовтий циліндр із двома смугами, чорною і білою, як у верхній, так і в нижній частині, причому білі смуги повинні бути нанесені по краю циліндра. Цей циліндр повинен бути розміщений вертикально в носовій частині судна на достатній висоті, щоб він був видимий звідусіль.

5

П 3.9.2: Кожне з моторних суден, що йдуть у голові складу суден, чи кожне з допоміжних моторних суден, що йдуть поруч одне за одним.

3.9.2. Якщо в голові складу суден йдуть декілька моторних суден або якщо перед моторним судном, складом суден, що штовхається, чи зчаленою групою йдуть поруч один із одним декілька допоміжних зчалених чи незчалених суден, то кожне з цих суден повинне нести:

Уночі: а) замість топових вогнів, зазначених у підпункті “а” пункту 3.9.1 цих Правил, три топових вогні, причому верхній і нижній вогні повинні розміщуватись на тій самій висоті, що й вогні,

зазначені у підпункті “а” пункту 3.9.1 цих Правил;

б) при спільному буксируванні, коли буксири зчалені бортами, – вогні, зазначені в підпунктах “а” – “в” пункту 3.9.1 цих Правил, за винятком внутрішніх бортових вогнів.

Удень: циліндр, зазначений у пункті 3.9.1 цих Правил.

6

П 3.9.3: Судна, що буксируються.

3.9.3. Судна складу, що буксирується та йде за одним чи декількома моторними суднами, зазначеними у пунктах 3.9.1 і 3.9.2 цих Правил, повинні нести:

Уночі:видимий звідусіль ясний білий вогонь, розміщений на висоті не менше 5 м.

Удень: жовту кулю, розміщену в належному місці і на такій висоті, щоб вона була видна звідусіль.

Однак: а) якщо довжина складу суден перевищує 110 м, то він повинен нести два вогні, зазначені вище, перший з яких розміщується у передній, а другий – у задній частині складу суден;

б) якщо в складі суден є ряд (більше двох) зчалених суден, то ці вогні чи цю кулю повинні нести тільки два крайні зчалених судна. Сигналізація всіх суден складу, що буксирується, повинна, по

змозі, міститися на однаковій висоті над рівнем води.

 

7

п.п “а” пункту 3.9.3: Склад суден, що буксирується, довжиною більше ніж 110 м.

 

8

П. “б” п. 3.9.3: Склад суден, що буксирується і включає в себе ряд зчалених суден у кількості більше двох.

9

Пункт 3.9.4: Судно, розміщене в кінці складу суден, що буксирується.

10

Пункт 3.9.4: Декілька суден, що буксируються, розміщених у кінці складу суден, що буксирується.

3.9.4. Судно чи судна, розміщене в кінці складу суден, що буксирується, повинне нести, крім сигналізації, зазначеної упункті 3.9.3 цих Правил:

Уночі: кормовий вогонь, що відповідає вимогам підпункту “в” пункту 3.8.1 цих Правил.

Якщо в кінці складу суден міститься ряд (більше двох) зчалених суден, то лише два зовнішніх зчалених судна повинні нести ці вогні. Якщо в кінці складу суден йдуть малі судна, то ці судна не враховуються при застосуванні вимог цього пункту.

3.9.5. При проході під постійним чи зведеним розвідним мостом або через шлюзи судна складу, що буксирується, можуть нести сигналізацію, зазначену в підпункті “а” пункту 3.9.1 і пунктах

3.9.2 і 3.9.3 цих Правил, на меншій висоті з метою безперешкодного здійснення проходу.

11

П. 3.9.6: Морські судна, що буксируються та приходять безпосередньо з відкритого моря чи відправляються в море.

3.9.6. Якщо судна, зазначені в пункті 3.9.3 цих Правил, є морськими суднами, що приходять безпосередньо з відкритого моря чи відправляються в море, то вони можуть:

Уночі: замість білого вогню нести бортові вогні, зазначені в підпункті “б” пункту 3.8.1 цих Правил.

Удень: нести жовту кулю.

3.9.6. Якщо судна, зазначені в пункті 3.9.3 цих Правил, є морськими суднами, що приходять безпосередньо з відкритого моря чи відправляються в море, то вони можуть:

Уночі: замість білого вогню нести бортові вогні, зазначені в підпункті “б” пункту 3.8.1 цих Правил.

Удень: нести жовту кулю.

3.9.7. Вимоги пункту 3.9 цих Правил не застосовуються до малих суден, що буксирують тільки малі судна, та у випадку буксирування малих суден.

3.9.8. При буксируванні під правим бортом немоторного судна судно, що буксирує, повинне нести вогні, як одиночне моторне судно на ходу згідно з пунктом 3.8 цих Правил. Немоторне судно довжиною

менше 50 м повинне нести один білий вогонь, видимий звідусіль; довжиною 50 м і більше – по одному білому вогню, видимому звідусіль у носовій і кормовій частинах судна, або топовий і кормовий вогні відповідно.

12

Пункт 3.10.1: Склади суден, що штовхаються.

3.10. Нічна ходова сигналізація складів суден, що штовхаються

3.10.1. Склади суден, що штовхаються, повинні нести:

Уночі:

3.10.1.1. Топові вогні:

а) три топових вогні у носовій частині судна, що містяться в голові складу суден, чи судна лівого борту, що міститься в голові складу суден. Ці вогні повинні розміщуватися у вигляді рівностороннього трикутника з горизонтальною основою в площині, перпендикулярній подовжній осі складу суден. Верхній вогонь повинен розміщуватися на висоті не менше 5 м. Два нижніх вогні повинні розміщуватися на відстані близько 1,25 м один від одного і на відстані близько 1,10 м під верхнім вогнем;

б) топовий вогонь у носовій частині будь-якого іншого судна, загальна ширина якого видна попереду. Цей вогонь повинен розміщуватися на 3 м нижче верхнього вогню, зазначеного в підпункті “а” пункту 3.10.1.1 цих Правил. Щогли, що несуть ці вогні, повинні розміщуватися по подовжній осі судна, на якому вони містяться.

3.10.1.2 Бортові вогні, що відповідають вимогам підпункту “б” пункту 3.8.1 цих Правил. Ці вогні повинні розміщуватися в найширшій частині складу суден якнайближче до штовхача на відстані не ближче 1 м від бортів складу суден і на висоті не нижче 2 м.

3.10.1.3 Кормові вогні:

а) три кормових вогні на штовхачі, що відповідають вимогам підпункту “в” пункту 3.8.1 цих Правил і встановлені по лінії, перпендикулярній до подовжньої осі, на відстані близько 1,25 м один від одного і на висоті, достатній для того, щоб вони не могли затулятися одним із суден складу;

б) кормовий вогонь на кожному судні, загальна ширина якого видна ззаду. Однак якщо крім штовхача є більше двох видних ззаду суден, то цей вогонь повинні нести тільки два судна, що містяться із зовнішнього боку складу суден.

13

п.п “б” пункту 3.10.1.1: Склади суден, що штовхаються, в кількості більше двох суден, загальна ширина яких видна ззаду.

 

14

п 3.10.2: Склади суден, що штовхаються та йдуть за одним або декількома допоміжними моторними суднами.

3.10.2. Вимоги пункту 3.10.1 цих Правил застосовуються до складів суден, що штовхаються, коли вони йдуть уночі за одним чи декількома допоміжними моторними суднами; однак кормові вогні, зазначені в підпункті “а” пункту 3.10.1.3 цих Правил, повинні бути жовтими, а не білими.

Якщо склад суден, що штовхається, йде вдень за одним чи декількома допоміжними моторними суднами, то штовхач повинен нести жовту кулю, зазначену в пункті 3.9.3 цих Правил.

3.10.3. При проході під постійним чи зведеним розвідним мостом або через шлюзи топові вогні, зазначені в пункті 3.10.1.1 цих Правил, можуть міститися на меншій висоті з метою безперешкодного здійснення проходу.

15

П. 3.10.4: Склади суден, що штовхаються, з двома штовхачами.

3.10.4. Склади суден, що штовхаються двома штовхачами, що йдуть у зчаленій групі, повинні нести вночі кормові вогні, зазначені в підпункті “а” пункту 3.10.1.3 цих Правил, на штовхачі з правого борту; інший штовхач повинен нести кормовий вогонь, зазначений у підпункті “б” пункту 3.10.1.3 цих Правил.

16

п.3.11.1: Зчалені групи: два моторних судна.

3.11. Ходова сигналізація зчалених груп

3.11.1. Зчалені групи повинні нести:

Уночі:

а) топовий вогонь на кожному судні, що відповідає вимогам підпункту “а” пункту 3.8.1 цих Правил; однак на немоторних суднах цей вогонь може бути замінений видимим звідусіль білим вогнем, що відповідає вимогам пункту 3.9.3 цих Правил, установленим у відповідному місці, але не вище топового вогню моторного судна чи суден;

б) бортові вогні, що відповідають вимогам підпункту “б” пункту 3.8.1 цих Правил; повинні розміщуватися із зовнішнього боку групи, на однаковій висоті і, щонайменше, на 1 м нижче найнижчого топового вогню;

в) кормовий вогонь на кожному судні, зазначений у підпункті “в” пункту 3.8.1 цих Правил.

17

п. 3.11.1: Зчалені групи: моторне судно і немоторне судно.

18

п. 3.11.2: Зчалені групи, які йдуть за одним чи декількома допоміжними суднами.

3.11.2. Вимоги наведеного пункту 3.11.1 цих Правил застосовуються до зчалених груп, що йдуть уночі за одним чи декількома допоміжними моторними суднами. Якщо зчалена група йде вдень за одним чи декількома допоміжними суднами, то кожне судно зчаленої групи повинне нести жовту кулю, зазначену в пункті 3.9.3 цих Правил.

3.11.3. При проході під постійним чи зведеним розвідним мостом або через шлюзи вогні, зазначені в підпункті “а” пункту 3.11.1 цих Правил, можуть перебувати на меншій висоті з метою безперешкодного здійснення проходу.

3.11.4. Вимоги цього пункту не застосовуються до малих суден, що ведуть тільки зчалені малі судна, до зчалених малих суден на ходу.

19

П. 3.12: Вітрильні судна.

3.12. Ходова сигналізація вітрильних суден

3.12.1. Вітрильні судна повинні нести:

Уночі: а) бортові вогні, зазначені в підпункті “б” пункту 3.8.1 цих Правил; однак ці вогні можуть бути не ясними, а звичайними вогнями; б) кормовий вогонь, зазначений у підпункті “в” пункту 3.8.1

цих Правил.

3.12.2. Крім вогнів, зазначених у пункті 3.12.1 цих Правил, вітрильне судно може нести: Уночі: два розміщених один над одним звичайних чи ясних вогні, видимі звідусіль, причому верхній вогонь повинен бути червоним, а нижній – зеленим; ці вогні повинні бути розміщені в належному

місці на вершині чи у верхній частині щогли на відстані не ближче 1 м один від одного.

20

п. 3.12.3: Судно, що йде під вітрилом і одночасно використовує свою силову установку.

3.12.3. Судно, що йде під вітрилом і одночасно використовує свою силову установку, повинне нести:

Удень: чорний конус вершиною вниз.

Цей конус повинен бути розміщений якнайвище і в такому місці, де він найкраще видний.

3.12.4. Вимоги пунктів 3.12.1 і 3.12.2 цих Правил не застосовуються до малих суден. Вимоги пункту 3.12.2 цих Правил не застосовуються до суден, зазначених у пункті 3.35 цих Правил.

21

Пункт 3.13.1: Одиночні малі моторні судна.

22

Пункт 3.13.1: Одиночні малі моторні судна з бортовими вогнями, що розміщені поруч або в одному ліхтарі по осі судна на носі чи поблизу від нього.

23

Пункт 3.13.1: Одиночні малі моторні судна: топовий вогонь замінений ясним білим вогнем, який видно звідусіль.

3.13.1. Одиночні малі моторні судна повинні нести Уночі:

3.13.1.1. Топовий вогонь; цей вогонь повинен розміщуватися по осі судна щонайменше на 1 м вище бортових вогнів, він повинен бути ясним, а не яскравим.

3.13.1.2. Бортові вогні; ці вогні можуть бути звичайними, а не ясними і повинні бути розміщені:

а) або як це зазначено в підпункті “б” пункту 3.8.1 цих Правил;

б) або поруч чи в одному ліхтарі по осі судна на носу чи поблизу від нього.

3.13.1.3 Кормовий вогонь, що відповідає вимогам підпункту “в” пункту 3.8.1 цих Правил. Цей вогонь можна вилучити, однак у цьому випадку топовий вогонь, зазначений в пункті 3.13.1.1 цих Правил, повинен бути замінений ясним білим вогнем, видимим звідусіль.

24

Пункт 3.13.2: Одиночні малі моторні судна довжиною менше 7 м.

3.13.2. Одиночні малі моторні судна довжиною менше 7 м можуть замість вогнів, зазначених у пункті 3.13.1 цих Правил, нести звичайний білий вогонь, установлений у відповідному місці на висоті, на якій він видимий звідусіль.

3.13.3. Якщо мале судно, що буксирує чи веде тільки зчалені малі судна, то вночі воно повинне нести вогні, зазначені в пункті 3.13.1 цих Правил.

25

Пункт 3.13.4: Зчалені малі судна на ходу або що буксируються.

3.13.4. Зчалені малі судна, що є на ходу або що буксируються,повинні нести вночі звичайний білий вогонь, видимий звідусіль. Цей пункт не застосовується до суднових шлюпок.

26

Пункт 3.13.5: Малі вітрильні судна.

27

Пункт 3.13.5: Малі вітрильні судна, бортові вогні та кормовий вогонь, розміщені в одному ліхтарі у верхній частині щогли.

3.13.5. Малі вітрильні судна повинні нести: Уночі: або бортові вогні та кормовий вогонь, причому бортові вогні повинні бути розміщені поруч чи в одному ліхтарі по осі судна на носу чи поблизу від нього, а кормовий вогонь повинен бути розміщений у задній частині судна; однак ці вогні можуть бути вичайними вогнями;

або бортові вогні та кормовий вогонь, об’єднані в тому самому ліхтарі, розміщеному у відповідному місці на вершині чи у верхній частині щогли; цей вогонь може бути звичайним вогнем; або, коли довжина судна становить менше 7 м, звичайний білий вогонь, видимий звідусіль. При наближенні інших суден ці судна повинні, крім того, показувати другий звичайний білий вогонь.

28

Пункт 3.13.5: Малі вітрильні судна довжиною менше 7 м, що несуть білий вогонь, видний звідусіль, і показують, крім того, другий звичайний білий вогонь при наближенні інших суден.

29

Пункт 3.13.6: Одиночні малі судна, що не є ні моторними, ні вітрильними.

3.13.6. Одиночні малі судна, що не є ні моторними, ні вітрильними, повинні нести:

Уночі: звичайний білий вогонь, видимий звідусіль. Однак суднові шлюпки за тих самих умов повинні показувати цей вогонь лише при наближенні інших суден.

3.13.7. При проході під постійним чи зведеним розвідним мостом або через шлюзи топові вогні, зазначені в цьому пункті, можуть перебувати на меншій висоті з метою безперешкодного здійснення проходу.

30 а)
30 б)

Пункт 3.14.1: Додаткова сигналізація суден, що здійснюють окремі перевезення небезпечних вантажів – легкозаймисті речовини

3.14. Додаткова нічна сигналізація суден, що здійснюють окремі перевезення небезпечних вантажів

3.14.1. Судна, що здійснюють перевезення легкозаймистих речовин, повинні нести, крім сигналізації, що зазначена в цих Правилах:

Уночі: синій вогонь.

Удень: синій конус вершиною вниз.

Ці сигнальні знаки повинні бути розміщені у відповідному місці і на такій висоті, щоб вони були видні звідусіль. Синій конус може бути замінений синім конусом у носовій частині і синім конусом у кормовій частині судна, розміщеними на висоті не нижче 3 м над площиною вантажних марок.

3.14.2. Судна, що здійснюють перевезення токсичних речовин, які небезпечно впливають на стан здоров’я, повинні нести, крім сигналізації, що зазначена в цих Правилах:

Уночі: два синіх вогні.

Удень: два синіх конуси вершиною вниз.

Ці сигнальні знаки повинні бути розміщені на відстані близько 1 м один над одним у відповідному місці і на такій висоті, щоб вони були видні звідусіль. Два синіх конуси можуть бути замінені двома синіми конусами в носовій частині і двома синіми конусами в кормовій частині судна, розміщеними на висоті не менше 3 м над площиною вантажних марок.

31 а)
31 б)

 

32

Пункт 3.14.3: Додаткова сигналізація суден, що здійснюють окремі перевезення небезпечних вантажів – вибухові речовини.

3.14.3. Судна, що здійснюють перевезення вибухонебезпечних речовин, повинні нести, крім сигналізації, що зазначена в цих

Правилах:

Уночі: три синіх вогні.

Удень: три синіх конуси вершиною вниз.

Ці сигнальні знаки повинні бути розміщені на відстані близько 1 м один над одним у відповідному місці і на такій висоті, щоб вони були видні звідусіль.

33

Пункт 3.14.4: Додаткова сигналізація складів суден, що штовхаються та здійснюють окремі перевезення небезпечних вантажів.

3.14.4. Якщо склад суден, що штовхається, чи зчалена група складається з одного чи декількох суден, зазначених у пунктах 3.14.1-3.14.3 цих Правил, то судно, що забезпечує їх рух, повинне нести сигналізацію, зазначену в пунктах 3.14.1, 3.14.2 чи 3.14.3 цих Правил.

34

Пункт 3.14.4: Додаткова сигналізація зчалених груп, що здійснюють окремі перевезення небезпечних вантажів.

35

Пункт 3.14.5: Додаткова сигналізація складів суден, що штовхаються та приводяться в рух двома розміщеними поруч штовхачами і здійснюють окремі перевезення небезпечних вантажів.

3.14.5. Склади суден, що штовхаються, рух яких забезпечується двома штовхачами, розміщеними лагом, повинні нести сигналізацію, зазначену в пункті 3.14.4 цих Правил, на штовхачі, що міститься з правого борту.

3.14.6. Судна, склади суден, що штовхаються, чи зчалені групи, що перевозять декілька видів небезпечних речовин, зазначених у пунктах 3.14.1, 3.14.2 і 3.14.3 цих Правил, повинні нести сигналізацію, що відповідає найнебезпечнішій речовині.

3.14.7. Судна, що не зобов’язані нести сигнальні знаки, зазначені в пунктах 3.14.1, 3.14.2 чи 3.14.3 цих Правил, але які мають свідоцтво про допущення до перевезення небезпечних вантажів, можуть при підході до шлюзів нести сигналізацію, зазначену в пункті 3.14.1 цих Правил, у випадку спільного шлюзування з яким-небудь судном, зобов’язаним нести сигналізацію, зазначену в пункті 3.14.1 цих Правил.

3.14.8. Світлосила синіх вогнів, зазначених у пунктах 3.14.1-3.14.3 цих Правил, повинна бути не менше світлосили звичайних синіх вогнів.

36

Пункт 3.15: Судна, на яких дозволяється перевозити більше 12 пасажирів і максимальна довжина корпусу яких становить менше 20 метрів.

3.15. Судна, на яких дозволяється перевозити більше 12 пасажирів і в яких максимальна довжина корпусу становить менше 20 м, повинні нести:

Удень: жовтий подвійний конус, розміщений у відповідному місці і на такій висоті, щоб він був видимий звідусіль.

37

Пункт 3.16.1: Пороми, що не пересуваються самостійно. 3.16. Нічна ходова сигналізація поромів

3.16.1. Пороми, що не пересуваються самостійно, повинні нести:

Уночі: ясний білий вогонь, видимий звідусіль і розміщений на висоті не менше 5 м; однак ця висота може бути зменшена, якщо довжина порома не перевищує 15 м.

Удень: зелену кулю, розміщену на висоті не нижче 5 м.

38

Пункт 3.16.2: Шлюпка чи головний поплавок порома з подовжнім тросом.

3.16.2. Шлюпка чи головний поплавок порома з подовжнім тросом повинні нести вночі ясний білий вогонь, видимий звідусіль і розміщений на відстані не нижче 3 м над рівнем води.

39

Пункт 3.16.3: Пороми, що пересуваються самостійно.

3.16.3. Пороми, що пересуваються самостійно, повинні нести:

Уночі:

а) ясний білий вогонь, видимий звідусіль, як це зазначено в пункті 3.16.1 цих Правил;

б) бортові вогні і кормовий вогонь, як це зазначено в підпунктах “б” і “в” пункту 3.8.1 цих Правил.

Удень: зелену кулю, як це зазначено в пункті 3.16.1 цих Правил.

40

Пункт 3.17: Судна, що користуються переважним правом проходу.

3.17. Додаткова сигналізація суден, що користуються переважним правом проходу Судна, яким ДП “Укрводшлях” надане переважне право проходу у тих місцях, де він регулює відповідний порядок проходу, повинні нести, крім сигналізації, що зазначена в цих Правилах:

Удень:

червоний вимпел, що піднімається в носовій частині судна на висоту, достатню для того, щоб він був добре видимий.

41 а)

 

41 б)

Пункт 3.18.1: Додаткова сигналізація суден, що втратили маневреність.3.18. Додаткова сигналізація суден, що втратили маневреність

3.18.1. Будь-яке судно, що втратило маневреність, крім сигналізації, що зазначена в цих Правилах, показувати:

Уночі:

або червоний хитний вогонь; на малих суднах цей вогонь замість червоного може бути білим;

або два червоних вогні, розміщені один над одним на відстані близько 1 м, видні звідусіль і розміщені у відповідному місці на достатній висоті.

Удень: або хитний червоний прапор;

або дві чорних кулі, розміщені одна над одною на відстані близько 1 м, розміщені у відповідному місці і на такій висоті, щоб вони були видні звідусіль.

3.18.2. Крім того, у разі потреби, таке судно повинне подавати встановлений звуковий сигнал.

42

Пункт 3.19: Ходова сигналізація з’єднань плавучого матеріалу і плавучих споруд.

3.19. Ходова сигналізація з’єднань плавучого матеріалу і плавучих споруд

З’єднання плавучого матеріалу і плавучі споруди повинні нести:

Уночі: білі вогні, видимі звідусіль, у кількості, достатній для

окреслення їх контуру, але не менше ніж через 50 м по довжині об’єкта.

3. Стоянкова сигналізація

43

Пункти 3.20.1 і 3.20.4: Судна, безпосередньо чи іншим чином пришвартовані до берега.

3.20. Стоянкова сигналізація суден

3.20.1. Судно, безпосередньо чи іншим чином пришвартоване до берега, повинне нести:

Уночі: звичайний білий вогонь, видимий звідусіль і розміщений з боку фарватеру на висоті не нижче 3 м.

Цей вогонь може бути замінений звичайним білим вогнем у носовій частині і звичайним білим вогнем у кормовій частині судна, видними звідусіль і розміщеними з боку фарватеру на тій же висоті.

44

Пункт 3.20.2: Судна, що стоять на відкритому місці.

3.20.2. Судно, що стоїть на відкритому місці (без безпосереднього чи іншого доступу до берега), повинне нести:

Уночі: два звичайних білих вогні, видні звідусіль і розміщені у відповідних місцях: один – у носовій частині на висоті не нижче 4 м, а другий – у кормовій частині на висоті не нижче 2 м і,щонайменше, на 2 м нижче першого.

Удень: чорну кулю, розміщену у відповідному місці в передній частині судна і на такій висоті, щоб вона була видною звідусіль.

45

Пункт 3.20.3: Склади суден, що штовхаються та стоять на відкритому місці.

3.20.3. Склад суден, що штовхається та стоїть на відкритому місці (без безпосереднього чи іншого доступу до берега), повинен нести:

Уночі: на кожному судні складу у відповідному місці на висоті не нижче 4 м звичайний білий вогонь, видимий звідусіль. Загальне число вогнів сигналізації барж може бути обмежене чотирма за умови, що контури складу суден ясно позначені.

Удень: чорну кулю на штовхачі (чи на кожному штовхачі) і на судні в головній частині складу суден чи на зовнішніх суднах головної частини складу суден.

46

Пункт 3.20.4: Малі судна на стоянці.

3.20.4. Мале судно на стоянці, за винятком суднових шлюпок, може нести замість вогнів, зазначених у пунктах 3.20.1 і 3.20.2 цих Правил, для використання вночі звичайний білий вогонь, розміщений у відповідному місці і на такій висоті, щоб він був видимий звідусіль.

3.20.5. Сигналізація, що зазначена в цьому пункті, не є обов’язковою:

а) коли судно перебуває на стоянці на водному шляху, плавання яким тимчасово неможливе чи заборонене;

б) коли судно перебуває на стоянці біля берега і достатньо освітлене з берега;

в) коли судно перебуває на стоянці за межами фарватеру в явно безпечному положенні.

3.20.6. Пункти 3.20.1-3.20.5 цих Правил не застосовується до суден, зазначених у пунктах 3.22, 3.25, 3.34.2 і 3.35 цих Правил.

47

Пункт 3.21: Додаткова сигналізація суден, що перебувають на стоянці та здійснюють окремі перевезення небезпечних вантажів.

3.21. Судна, які здійснюють перевезення небезпечних вантажів, на стоянці застосовують сигналізацію, зазначену у пункті 3.14 цих Правил.

 

48

Пункт 3.21: Додаткова сигналізація складів суден, що штовхаються і перебувають на стоянці та здійснюють окремі перевезення небезпечних вантажів.

49

Пункт 3.21: Додаткова сигналізація зчалених груп, що перебувають на стоянці та здійснюють окремі перевезення небезпечних вантажів.

50

Пункт 3.22.1: Пороми, що не пересуваються самостійно та стоять біля пристані.

51

Пункт 3.22.2: Пороми, що самостійно пересуваються, виконують роботи та стоять біля пристані.

3.21. Судна, які здійснюють перевезення небезпечних вантажів, на стоянці застосовують сигналізацію, зазначену у пункті 3.14 цих Правил.

52

Пункт 3.23: З’єднання плавучого матеріалу і плавучі споруди на стоянці.

3.23. З’єднання плавучого матеріалу і плавучі споруди на стоянці повинні нести:

Уночі: звичайні білі вогні, видні звідусіль, у кількості, достатній для окреслення їх контуру з боку фарватеру.

53

Пункт 3.24: Риболовні судна, що перебувають на стоянці, з сітками чи жердинами.

3.24. Сигналізація сіток суден, що перебувають на стоянці

Якщо судна мають сітки, поставлені на фарватері чи в безпосередній близькості від нього, то ці сітки повинні позначатися:

Уночі: звичайними білими вогнями, видними звідусіль, у кількості достатній для зазначення їх місцезнаходження.

Удень: жовтими поплавками чи жовтими прапорами в кількості, достатній для зазначення їх місцезнаходження.

54

Підпункт “а” пункту 3.25.1: Плавучі засоби, що виконують роботи, і судна, що виконують роботи чи операції з проміру глибин; прохід вільний з обох боків.

55

Підпункти “а” і “б” пункту 3.25.1: Плавучі засоби, що виконують роботи, і судна, що виконують роботи чи операції з проміру глибин; прохід вільний з одного боку.

56

Підпункт “в” пункту 3.25.1: Плавучі засоби, що виконують роботи, судна, що виконують роботи чи операції з проміру глибин, і судна, які стоять на мілині чи затонули; запобігання хвилюванню; прохід вільний з обох боків.

57

Підпункти “в” і “г” пункту 3.25.1: Плавучі засоби, що виконують роботи, судна, що виконують роботи чи операції з проміру глибин, і судна, які стоять на мілині чи затонули; запобігання хвилюванню; прохід вільний з одного боку. 3.25. Сигналізація плавучих засобів, що виконують роботи, і суден, що сіли на мілину чи затонули

3.25.1. Плавучі засоби, що виконують роботи, і судна, що стоять і зайняті проміром глибин, повинні нести а) з боку чи боків, з яких фарватер вільний:

Уночі: два звичайних зелених вогні чи два ясних зелених вогні.

Удень: два зелених подвійних конуси, що розміщуються на відстані близько 1 м один над ним;

б) з боку, із якого фарватер не вільний:

Уночі: звичайний червоний вогонь чи ясний червоний вогонь, що розміщується на такій самій висоті, що й найвище розміщений один із двох зелених вогнів, зазначених у підпункті “а” пункту 3.25.1 цих Правил, і такої самої світлосили.

Удень: червону кулю, що розміщується на тій самій висоті, що й найвище розміщений один із двох зелених подвійних конусів, зазначених у підпункті “а” пункту 3.25.1 цих Правил; або у випадку, коли ці судна повинні бути захищені від хвилювання –

в) з боку чи боків, з яких фарватер вільний:

Уночі: звичайний червоний вогонь і звичайний білий вогонь чи ясний червоний вогонь і ясний білий вогонь, що розміщуються на відстані близько 1 м один над одним, причому червоний вогонь міститься зверху Удень: прапор, верхня половина якого червоного, а нижня – білого кольору, чи два озміщених один над одним прапори, з яких верхній – червоний, а нижній – білий;

г) з боку, з якого фарватер не вільний:

Уночі: червоний вогонь, що розміщується на такій самій висоті, що й червоний вогонь, зазначений у підпункті “в” пункту 3.25.1 цих Правил, і такої самої світлосили.

Удень: червоний прапор, що розміщується на тій самій висоті, що й червоно-білий чи червоний прапор, що розміщується з іншого боку.

3.25.2. Сигналізація, зазначена в пункті 3.25.1 цих Правил, повинна розміщуватися на такій висоті, щоб її можна було бачити звідусіль.

Прапори можуть бути замінені щитами того самого кольору.

3.25.3. Судна, що сіли на мілину чи затонули, повинні нести сигналізацію, зазначену в підпунктах “в” і “г” пункту 3.25.1 цих Правил. Якщо положення затонулого судна перешкоджає розміщенню

сигнальних знаків на самому судні, вони повинні розміщуватися на човнах, буях чи інших відповідних засобах.

58

Пункт 3.26: Судна, якорі яких можуть становити небезпеку для судноплавства.

59

Пункт 3.26: Плавучі матеріали і плавучі споруди, якорі яких можуть становити небезпеку для судноплавства.

3.26. Сигналізація якорів, що можуть становити небезпеку для судноплавства

3.26.1. Якщо у випадках, зазначених у пунктах 3.20 і 3.23 цих Правил, уночі якорі суден, з’єднань плавучого матеріалу і плавучих споруд віддані таким чином, що вони, їх троси чи ланцюги можуть становити небезпеку для судноплавства, то стоянковий вогонь, найближче розміщений до цих якорів, повинен бути замінений двома звичайними білими вогнями, що видні звідусіль і розміщені один над одним на відстані приблизно 1 м.

3.26.2. Судна, з’єднання плавучого матеріалу і плавучі споруди повинні позначати кожний зі своїх якорів, що можуть становити небезпеку для судноплавства: Уночі: поплавком із радіолокаційним відбивачем, що несе звичайний білий вогонь, видимий звідусіль.

60

Пункт 3.27: Додаткова сигналізація суден органів контролю і протипожежних служб.

3.27. Додаткова сигналізація суден органів судноплавного нагляд Судна органів контролю, не порушуючи вимог цих Правил стосовно сигналізації, можуть нести:

Уночі та вдень: вичайний проблисковий синій вогонь, видимий звідусіль.

61

Пункт 3.28: Додаткова ходова сигналізація суден, що виконують роботи на водному шляху.

3.28. Додаткова ходова сигналізація суден, що виконують роботи на водному шляху Судна на ходу, що виконують роботи на водному шляху чи зайняті проміром глибин, не порушуючи вимог цих Правил стосовно сигналізації, можуть нести:

Уночі та вдень: ясний чи звичайний проблисковий жовтий вогонь, видимий звідусіль.

62

Пункт 3.29: Додаткова сигналізація для запобігання хитавиці. 3.29. Додаткова сигналізація для запобігання хитавиці

3.29.1. Судна, з’єднання плавучого матеріалу і плавучі споруди на ходу чи на стоянці (за винятком тих, які зазначені у пункті 3.25 цих Правил), яким необхідно захиститися від хитавиці, спричиненої проходженням інших суден чи з’єднань плавучого матеріалу, не порушуючи вимог цих Правил стосовно сигналізації, можуть нести:

Уночі: звичайний червоний вогонь і звичайний білий вогонь чи ясний червоний вогонь і ясний білий вогонь, розміщені на відстані близько 1 м один над одним, причому червоний вогонь установлюється над білим у такому місці, щоб ці вогні були чітко видні і не могли бути прийняті за інші вогні.

Удень:

прапор, верхня половина якого червоного, а нижня – білого кольору, встановлений у відповідному місці і на такій исоті, щоб він був видимий звідусіль. Цей прапор може бути замінений двома розміщеними один над одним прапорами, верхній з яких – червоного,а нижній – білого кольору. Ці прапори можуть бути замінені щитами того самого кольору.

3.29.2. Крім вимог пункту 3.25 цих Правил, сигналізацію, зазначену в пункті 3.29.1 цих Правил, можуть икористовувати тільки судна, з’єднання плавучого матеріалу і плавучі споруди, що одержали серйозне пошкодження чи беруть участь у рятувальних роботах, а також судна, що втратили маневреність.

63

Пункт 3.30: Сигнали біди. 3.30.1. Коли судно зазнало лиха і потребує допомоги, воно може показувати:

а) прапор чи будь-який інший відповідний предмет, що обертається кругоподібно;

б) прапор з кулею, що міститься над ним чи під ним, або аналогічним предметом;

в) вогонь, що обертається кругоподібно;

г) ракети чи бомби, що викидають із короткими інтервалами ірки червоного кольору;

ґ) світловий сигнал, що складається зі сполучення знаків “… – …” (SOS) за азбукою Морзе;

д) полум’я, що утворюється при спалюванні гудрону, мастил;

е) ракети, що спускаються на парашуті, чи ручні ліхтарі, що випромінюють червоне світло;

є) повільні рухи, що повторюються, витягнутими руками зверху вниз з кожного боку.

3.30.2. Ці сигнали заміняють чи доповнюють звукові сигнали, зазначені в пункті 4.1.4 цих Правил.

64

Пункт 3.31: Доступ на борт заборонений. 3.30. Сигнали біди

3.31. Сигналізація, що вказує на заборону доступу на борт

3.31.1. Якщо встановлені приписи забороняють доступ на борт осіб, які не належать до службового персоналу, то ця заборона повинна бути позначена: білими облямованими червоною смугою щитками круглої форми з червоною діагоналлю і чорним зображенням фігури пішохода.

У разі необхідності ці щитки повинні розміщуватися на борту чи на сходнях. Як виняток до вимог підпункту “а” пункту 3.3.3 цих Правил діаметр щитів повинен становити близько 0,60 м.

3.31.2. У разі необхідності ці щитки повинні освітлюватися таким чином, щоб вони були ясно видні вночі.

65

Пункт 3.32: Паління заборонене. 3.32. Сигналізація, що вказує на заборону палити

3.32.1. Якщо встановленими приписами забороняється палити на борту, то ця заборона повинна бути позначена:

білими облямованими червоною смугою щитками круглої форми з червоною діагональною смугою і зображенням сигарети, що димить. У разі необхідності ці щитки повинні розміщуватися на борту чи на сходнях. Як виняток, до вимог підпункту “а” пункту

3.3.3 цих Правил діаметр щитів повинен становити близько 0,60 м.

3.32.2. У разі необхідності ці щитки повинні освітлюватися таким чином, щоб вони були ясно видні вночі.

66

Пункт 3.33: Стоянка вздовж борту судна заборонена.

3.33. Заборона стоянки вздовж борту судна

3.33.1. Якщо забороняється стоянка вздовж борту поблизу якого-небудь судна (наприклад, через причини, пов’язані з характером його вантажу), то це судно повинне нести на палубі по подовжній осі судна: білий квадратний щит із трикутником унизу.

Цей квадратний щит з обох боків повинен бути білим і мати червону облямівку і червону діагональ, що йде з верхнього лівого кута в нижній правий кут, а також літеру “Р” чорного кольору в центрі.

Обидві сторони трикутника повинні бути білими і на них повинна бути позначена чорними цифрами відстань у метрах, на якій забороняється стоянка.

3.33.2. Уночі ці щити повинні освітлюватися таким чином, щоб вони були ясно видні по обидва боки судна.

3.33.3. Пункт 3.33 не застосовується до суден, зазначених у пункті 3.21 цих Правил.

67

Пункт 3.34.1: Додаткова сигналізація суден, що обмежені в можливості маневрувати.

3.34. Додаткова сигналізація суден, обмежених у можливості маневрувати

3.34.1. Судно при виконанні підводних чи інших робіт, зокрема днопоглиблювальних робіт, прокладці кабелів чи постановці буїв,обмежене у можливості звільняти дорогу та положення якого може перешкоджати судноплавству, повинне, крім сигналізації, що зазначена в цих Правилах, нести:

Уночі: три ясних чи звичайних вогні, з яких верхній і нижній -червоні, а середній – білий і які розміщені один над одним на відстані не менше 1 м на висоті, на якій вони видні звідусіль.

Удень: чорну кулю, подвійний чорний конус і чорну кулю, причому подвійний чорний конус посередині, розміщені на відстані не менше 1 м один над одним на висоті, на якій вони видні звідусіль.

б) два ясних чи звичайних зелених вогні, розміщені один над одним на відстані не менше 1 м на тому боці чи боках, звідки прохід вільний, таким чином, щоб вони були видні дусіль.

3.34.2.2 Удень:

а) дві чорні кулі, що розміщені одна над одною на відстані не менше 1 м на тому боці чи боках, з яких є перешкода;

б) два подвійних чорних конуси, розміщені один над одним на відстані не менше 1 м на тому боці чи сторонах, звідки прохід вільний. Вогні, кулі і подвійні конуси, зазначені в цьому пункті,

повинні розміщуватися на відстані не менше 2 м і в жодному разі не вище нижнього вогню чи нижньої кулі, зазначених у пункті 3.34.1 цих Правил.

3.34.3. Вимоги цього пункту не застосовуються до плавучихзасо бів, що виконують роботи і перебувають в нерухомому стані.

68

Пункт 3.34.2: Додаткова сигналізація суден, що обмежені в можливості маневрувати; прохід вільний з одного боку.

3.34.2.2 Удень:

а) дві чорні кулі, що розміщені одна над одною на відстані не менше 1 м на тому боці чи боках, з яких є перешкода;

б) два подвійних чорних конуси, розміщені один над одним на відстані не менше 1 м на тому боці чи сторонах, звідки прохід вільний. Вогні, кулі і подвійні конуси, зазначені в цьому пункті,

повинні розміщуватися на відстані не менше 2 м і в жодному разі не вище нижнього вогню чи нижньої кулі, зазначених у пункті 3.34.1 цих Правил.

3.34.3. Вимоги цього пункту не застосовуються до плавучихзасо бів, що виконують роботи і перебувають в нерухомому стані.

69

Пункт 3.35.1: Додаткова сигналізація суден, що зайняті протягуванням трала чи іншого знаряддя лову у воді (траулер).

70

Пункт 3.35.2: Риболовні судна, за винятком траулерів, знаряддя лову яких простирається на відстань більше 150 м по прямій від судна.

71

Пункт 3.36: Додаткова сигналізація суден, що використовуються для проведення водолазних робіт (сигнальний прапор (щит) “А”).

72

Пункт 3.37: Додаткова сигналізація суден, що зайняті мінним траленням.

73