Тема 7. Навігація. Визначення положення судна, вибір безпечного курсу • Моршкола

Тема 7. Навігація. Визначення положення судна, вибір безпечного курсу

Uncategorized

1. На якій відстані від границі суднового ходу забороняється маломірному судну знаходитись на якорі?
A.
B.
C.
D.
2. Як здійснюється поворот суднами? 
A.
B.
C.
D.
3. Для виміру яких відстаней на морі, застосовується морська миля? 
A.
B.
C.
D.
4. У яких випадках дозволяється перетинання курсів і обгін суден? 
A.
B.
C.
D.
5. Що являється дозвільним сигналом заходу суден до шлюзу? 
A.
B.
C.
D.
6. У яких випадках припиняється тимчасове шлюзування малих суден через шлюзи? 
A.
B.
C.
D.
7. Від якої точки горизонту і в якому напрямку відраховуються компасні напрямки? 
A.
B.
C.
D.
8. Які дії повинні виконати судна, що йдуть вверх  при зустрічному плаванні?
A.
B.
C.
D.
9. З якою метою на маломірному судні встановлюються блоки з пінопласту?  
A.
B.
C.
D.
10. В якому випадку краще керувати судном, якщо воно рухається? 
A.
B.
C.
D.
11. Визначити термін «база для стоянки маломірних (малих) суден»: 
A.
B.
C.
D.
12. Який порядок і пріоритетність розходження суден при зустрічному  плаванні? 
A.
B.
C.
D.
13. Для яких дій на судні виконується перевід курсів та пеленгів? 
A.
B.
C.
D.
14. Яке судно повинно дати дорогу, якщо два судна йдуть курсами,  що перетинаються? 
A.
B.
C.
D.
15. Однією із систем розподілення горизонту є румбова. На стільки румбів ділиться горизонт? Чому дорівнює  один румб? 
A.
B.
C.
D.
16. Чи повинне маломірне судно на ходу поступитися дорогою вітрильному судну?
A.
B.
C.
D.
17. Яка мінімальна відстань для обміну відмашками для малих (маломірних) суден?
A.
B.
C.
D.
18. Які дії застосовуються для попередження зіткнення? 
A.
B.
C.
D.
19. Яким чином повинні розходитися маломірні судна, коли одне з них відходить від берега, а інше йде вздовж берега? 
A.
B.
C.
D.
20. Коли судно вважається таким,  що обганяє інше судно? 
A.
B.
C.
D.
21. Як повинно діяти судно, якому при зустрічному плаванні чи при перетині курсів дають дорогу? 
A.
B.
C.
D.
22. Де повинні рухатись маломірні судна по відношенню фарватеру? 
A.
B.
C.
D.
23. Які показання знімаються з магнітного компасу? 
A.
B.
C.
D.
24. Яка швидкість судна вважається безпечною? МППСЗ-72
A.
B.
C.
D.
25. З якого борту може виконуватися обгін малого/маломірного судна (ММС) за межами суднового ходу? 
A.
B.
C.
D.
26. Що визначає Локсодрома? 
A.
B.
C.
D.
27. Чи можливий обгін судна,  по правому борту? 
A.
B.
C.
D.
28. Що таке обгін? 
A.
B.
C.
D.
29. Де дозволяється швартування суден у підхідному каналі  при очікуванні шлюзування? 
A.
B.
C.
D.
30. Яким способом, при плаванні на ВВШ можна визначити положення МС? 
A.
B.
C.
D.
31. Що повинно зробити ММС, якщо при здійсненні обгону воно створює високу хвилю? 
A.
B.
C.
D.
32. Що називається дрейфом судна? 
A.
B.
C.
D.
33. З якою метою проводиться урахування поправок магнітного компасу (МК)? 
A.
B.
C.
D.
34. Які дії судна, яке поступається шляхом? 
A.
B.
C.
D.
35. При здійсненні повороту ліворуч  або маневру, які сигнали подаються судном?
A.
B.
C.
D.
36. Від чого залежить висока остійність вітрильного судна? 
A.
B.
C.
D.
37. Від чого залежить дальність видимого горизонту?
A.
B.
C.
D.
38. При якій видимості малому судну забороняється виходити на судовий хід? 
A.
B.
C.
D.
39. Який порядок шлюзування маломірних суден? 
A.
B.
C.
D.
40. Під дією яких сил створюється магнітне схилення магнітного компасу? 
A.
B.
C.
D.
41. У яких одиницях проводяться виміри відстаней при плаванні на озерах і річках? 
A.
B.
C.
D.
42. У яких межах, від чого і в якому напрямку відраховується поправка магнітного (МК) компасу? 
A.
B.
C.
D.
43. Від чого виникає магнетизм суднового заліза? 
A.
B.
C.
D.
44. У який термін знищується девіація магнітного компасу на судні?
A.
B.
C.
D.
45. У якому випадку дозволено обгін судна? 
A.
B.
C.
D.
46. Якщо два малі судна прямують зустрічними курсами таким чином, що може виникнути небезпека зіткнення, то як кожне судно має змінити свій курс?
A.
B.
C.
D.
47. Як повинні поступити судна, які мають радіотелефонний зв'язок, при розходженні або обгоні? 
A.
B.
C.
D.
48. Якщо два моторні судна наближаються по курсах, що  перетинаються, яке судно повинно поступитися? 
A.
B.
C.
D.
49. В яких місцях на річці маломірним/малим суднам (ММС) дозволяється перетинати судновий хід? 
A.
B.
C.
D.
50. При яких умовах дозволяється обгін суден? 
A.
B.
C.
D.
51. У чому полягає принцип знищення девіації магнітного компасу? 
A.
B.
C.
D.
52. У який термін, судноводії суден, що йдуть на шлюзування, повинні повідомити про час підходу до меж шлюзу? 
A.
B.
C.
D.
53. Які знаки, крім світлофорів, виставляються на стінках камер шлюзів та причальних пірсів? 
A.
B.
C.
D.
54. Коли дозволяється перетин курсу чи обгін? 
A.
B.
C.
D.
55. За скільки метрів можна починати обгін? 
A.
B.
C.
D.
56. Одиницею виміру великих відстаней на морі є - морська миля. Чому вона дорівнює? 
A.
B.
C.
D.
57. Які дії судноводія якщо два судна йдуть курсами,  що перетинаються  таким чином,  що може виникнути небезпека зіткнення? 
A.
B.
C.
D.
58. Як називається кут відхилення судна від курсу під дією вітру?
A.
B.
C.
D.
59. Який порядок розходження маломірних суден що відійшли від різних берегів назустріч один одному при небезпечному зближенні? 
A.
B.
C.
D.
60. Яким буває магнітне схилення і його знак?
A.
B.
C.
D.
61. Чи дозволяється ММС заходити в акваторії портів, суднобудівних заводів, терміналів?
A.
B.
C.
D.
62. Як називається прилад для вимірювання глибини?
A.
B.
C.
D.
63. Як повинні діяти судна, що йдуть курсами, які виключають усяку небезпеку зіткнення? 
A.
B.
C.
D.
64. Одиницею виміру незначних відстаней на морі є -  кабельтов. Чому він дорівнює? 
A.
B.
C.
D.
65. Що називається пропуском у разі розходження двох малих (маломірних) суден?
A.
B.
C.
D.
66. Чи допускається при плаванні по підхідному каналу взаємний обгін суден усіх видів? 
A.
B.
C.
D.
67. Для чого складається таблиця остаточної девіації магнітного компаса (МК)? 
A.
B.
C.
D.
68. Що означає термін  «Вітрильне судно»? 
A.
B.
C.
D.
69. Якщо судноводій помічає небезпеку зіткнення, які його дії? 
A.
B.
C.
D.
70. Для чого виконується виправлення курсів та пеленгів? 
A.
B.
C.
D.
71. Які правила руху під мостами для малих (маломірних) суден (ММС)? 
A.
B.
C.
D.
72. Що повинен зробити судноводій торгівельного судна у випадку коли його обганяє мале судно? 
A.
B.
C.
D.
73. Географічна координата місця – довгота. У яких межах, від чого і в якому напрямку вимірюється? 
A.
B.
C.
D.
74. В яких межах забороняється постановка суден на якір?
A.
B.
C.
D.
75. Що вимірюється ручним анемометром?
A.
B.
C.
D.
76. Чи повинні судна на підводних крилах і судна на повітряній подушці вимагати щоб всі інші судна давали їм дорогу? 
A.
B.
C.
D.
77. Хто з 2-х малих суден, курси яких перетинаються таким чином, що може виникнути небезпека зіткнення, повинен звільнити шлях? 
A.
B.
C.
D.
78. Чи подають сигнал про розходження, судна, що йдуть вверх пропускаючи з лівого борту судна, що йдуть вниз?
A.
B.
C.
D.
79. У який час, ММС можуть проходити шлюзи? 
A.
B.
C.
D.
80. Як розуміти сигнал, що подає судно у темний час доби. Правило 30 МППЗС-72? 
A.
B.
C.
D.
81. Які види робіт відносяться до суднових такелажних робіт? 
A.
B.
C.
D.
82. Одиницею виміру яких відстаней на морі є -  кабельтов? 
A.
B.
C.
D.
83. Що означає сигнал з 2-х тривалих і 2-х коротких звуків?
A.
B.
C.
D.
84. На якій відстані, щоб запобігти присмоктуванню, необхідно проводити обгін на ММС великих суден? 
A.
B.
C.
D.
85. Якщо два моторних судна йдуть пересічними курсами так, що виникає небезпека зіткнення, яке судно повинно поступитися шляхом іншому судну?
A.
B.
C.
D.
86. Де дозволяється зупинятись маломірним суднам у межах суднового ходу? 
A.
B.
C.
D.
87. За допомогою чого можна приблизно визначити дальність видимого предмету? 
A.
B.
C.
D.
88. Як буде називатися положення орієнтира розташованого відносно діаметральної площини  судна на 90 ° лівого або правого борту? 
A.
B.
C.
D.
89. Як рекомендовано виконувати перетин курсу іншого судна? 
A.
B.
C.
D.
90. З якою швидкістю дозволяється входити до шлюзу? 
A.
B.
C.
D.
91. У яких випадках швидкісні судна можуть рухатися у неводоізмещающем  положенні? 
A.
B.
C.
D.
92. Як повинно діяти судно, яке обганяють? 
A.
B.
C.
D.
93. Де дозволено пересікати судновий хід в межах міста?         
A.
B.
C.
D.
94. Що означає позначення на навігаційній карті?
A.
B.
C.
D.
95. Яке з суден, повинне поступитися шляхом іншому, якщо їхні курси перетинаються? 
A.
B.
C.
D.
96. Якою кількістю швартовних тросів повинне бути укомплектоване судно довжиною більше 6 м? 
A.
B.
C.
D.
97. Про що свідчить цей сигнал відповідно до МППЗС – 72 ?нет фото
A.
B.
C.
D.
98. При яких умовах здійснюється захід маломірних суден в аванпорт та в підхідний канал шлюзу? 
A.
B.
C.
D.
99. З якого борту, маломірне судно, що обганяє, повинне обходити інше ММС? 
A.
B.
C.
D.
100. У чому полягають особливі умови плавання на ММС? 
A.
B.
C.
D.
101. Пеленг це -? 
A.
B.
C.
D.
102. Відносно яких точок істинного горизонту можна визначити різні напрямки при плаванні?
A.
B.
C.
D.
103. Чи дозволяється ММС ставати на якір у межах якірної стоянки  для транспортних суден? 
A.
B.
C.
D.
104. Дії судноводія в ситуації коли необхідно відвернути зіткнення? 
A.
B.
C.
D.
105. Ким здійснюється випуск малих/маломірних суден (ММС) у внутрішні води? 
A.
B.
C.
D.
106. Коли дозволяється обгін? 
A.
B.
C.
D.
107. Який порядок руху швидкісних маломірних суден при видимості, менше 0,5 км? 
A.
B.
C.
D.
108. Якщо виникає загроза зіткнення між вітрильним та моторним судном, хто повинен надати перевагу? 
A.
B.
C.
D.
109. У чому полягають  основи  морської навігації? 
A.
B.
C.
D.
110. Як  судна  повинні  проходити через вузькі проходи? 
A.
B.
C.
D.
111. Чи може маломірне судно у разі технічної несправності судна швартуватися до плавучих навігаційних знаків? 
A.
B.
C.
D.
112. Як потрібно проводити перетин фарватеру (суднового ходу) судноводію малого/маломірного судна (ММС)? 
A.
B.
C.
D.
113. У якому порядку звільняють дорогу, якщо два малих судна  йдуть курсами,  що  перетинаються таким  чином,  що  може  виникнути  небезпека  зіткнення? 
A.
B.
C.
D.
114. Як називається прилад для вимірювання швидкості судна? 
A.
B.
C.
D.
115. В яких місцях дозволяється пересікати фарватер маломірним суднам в межах міст? 
A.
B.
C.
D.
116. На яку відстань забороняється підпливати маломірним суднам до місць масового відпочинку? 
A.
B.
C.
D.
117. У який час доби дозволяється заходити в акваторію пасажирської та вантажної дільниці річкового порту? 
A.
B.
C.
D.
118. Як регулюється рух суден при шлюзуванні?
A.
B.
C.
D.
119. На яких ділянках забороняється розходження та обгін суден (складів  суден) при обмеженій видимості?
A.
B.
C.
D.
120. У якому випадку дозволяється зустрічне плавання суден? 
A.
B.
C.
D.
121. На якій відстані дозволяється рухатись ММС від причалів портів, суднобудівних заводів, терміналів? 
A.
B.
C.
D.
122. За допомогою чого високошвидкісні судна узгоджують між собою зустрічне плавання? 
A.
B.
C.
D.
123. Де використовується річкова навігаційна карта при плаванні суден? 
A.
B.
C.
D.
124. При якій видимості дозволяється рух маломірних суден? 
A.
B.
C.
D.
125. Як може відбуватися розходження малих/маломірних суден (ММС)? 
A.
B.
C.
D.
126. З якою швидкістю маломірні судна повинні рухатися уздовж границь пляжів?
A.
B.
C.
D.
127. Яке  найменування  та математичний знак має девіація магнітного компасу? 
A.
B.
C.
D.
128. З якою швидкістю дозволяється рух суден в нічний час?
A.
B.
C.
D.
129. У яких нормативних актах встановлюються особливі правила плавання через шлюзи окремого гідровузла?
A.
B.
C.
D.
130. Чи можна ММС швартуватись до транспортних суден, що стоять на рейдах портів? 
A.
B.
C.
D.
131. Які напрямки наносяться або знімаються на навігаційних мапах ?
A.
B.
C.
D.
132. Що встановлюється на середині прольоту  постійного моста, для позначення осі судноплавного прольоту?
A.
B.
C.
D.
133. По якій стороні рамки навігаційної мапи визначається широта місця? 
A.
B.
C.
D.
134. Що означає термін «безпечна швидкість»? 
A.
B.
C.
D.
135. Що являється дозвільним сигналом заходу суден до причальних пірсів? 
A.
B.
C.
D.
136. У яких межах вимірюється курсовий кут (КК) на орієнтир відносно діаметральної площіни судна? 
A.
B.
C.
D.
137. У яких межах, від чого і в якому напрямку, вимірюється географічна координата  місця – широта? 
A.
B.
C.
D.
138. З якого борту необхідне обходити судно при обгоні?
A.
B.
C.
D.
139. Чи дозволяється швартування малих суден в камері судноплавного шлюзу під бортом інших суден? 
A.
B.
C.
D.
140. Хто керує процесом шлюзування суден? 
A.
B.
C.
D.
141. У разі виникнення небезпеки, судна що прямують уверх, які сигнали повинні подати?  
A.
B.
C.
D.
142. Що таке зустрічне плавання? 
A.
B.
C.
D.
143. Як повинні маневрувати маломірні судна для розходження один з одним на акваторії, яка не має судноплавної обстановки?
A.
B.
C.
D.
144. Що означає визначення місця судна за крюйс-пеленгами? 
A.
B.
C.
D.
145. По якій стороні рамки навігаційної мапи визначається довгота місця? 
A.
B.
C.
D.
146. Як буде називатися  відхилення стрілки компасу під дією магнітних сил суднового заліза? 
A.
B.
C.
D.
147. Як здійснюється розходження суден при одночасному підході  зверху і знизу до моста з  одним  судноплавним  прольотом?  
A.
B.
C.
D.

 

Ще тести за темою