Тема 7. Навігація. Визначення положення судна, вибір безпечного курсу • Моршкола

Тема 7. Навігація. Визначення положення судна, вибір безпечного курсу

Uncategorized

1. На яких ділянках забороняється розходження та обгін суден (складів  суден) при обмеженій видимості?
A.
B.
C.
D.
2. В якому випадку краще керувати судном, якщо воно рухається? 
A.
B.
C.
D.
3. У разі виникнення небезпеки, судна що прямують уверх, які сигнали повинні подати?  
A.
B.
C.
D.
4. Де дозволяється швартування суден у підхідному каналі  при очікуванні шлюзування? 
A.
B.
C.
D.
5. Яке судно повинно дати дорогу, якщо два судна йдуть курсами,  що перетинаються? 
A.
B.
C.
D.
6. Як повинні маневрувати маломірні судна для розходження один з одним на акваторії, яка не має судноплавної обстановки?
A.
B.
C.
D.
7. Де повинні рухатись маломірні судна по відношенню фарватеру? 
A.
B.
C.
D.
8. Що називається дрейфом судна? 
A.
B.
C.
D.
9. Якщо два малі судна прямують зустрічними курсами таким чином, що може виникнути небезпека зіткнення, то як кожне судно має змінити свій курс?
A.
B.
C.
D.
10. З якою метою на маломірному судні встановлюються блоки з пінопласту?  
A.
B.
C.
D.
11. У чому полягають особливі умови плавання на ММС? 
A.
B.
C.
D.
12. При якій видимості малому судну забороняється виходити на судовий хід? 
A.
B.
C.
D.
13. У якому випадку дозволено обгін судна? 
A.
B.
C.
D.
14. По якій стороні рамки навігаційної мапи визначається довгота місця? 
A.
B.
C.
D.
15. З якою швидкістю дозволяється входити до шлюзу? 
A.
B.
C.
D.
16. Що повинен зробити судноводій торгівельного судна у випадку коли його обганяє мале судно? 
A.
B.
C.
D.
17. Як розуміти сигнал, що подає судно у темний час доби. Правило 30 МППЗС-72? 
A.
B.
C.
D.
18. Одиницею виміру незначних відстаней на морі є -  кабельтов. Чому він дорівнює? 
A.
B.
C.
D.
19. Що означає позначення на навігаційній карті?
A.
B.
C.
D.
20. Які дії застосовуються для попередження зіткнення? 
A.
B.
C.
D.
21. На якій відстані дозволяється рухатись ММС від причалів портів, суднобудівних заводів, терміналів? 
A.
B.
C.
D.
22. При здійсненні повороту ліворуч  або маневру, які сигнали подаються судном?
A.
B.
C.
D.
23. Як буде називатися  відхилення стрілки компасу під дією магнітних сил суднового заліза? 
A.
B.
C.
D.
24. Які види робіт відносяться до суднових такелажних робіт? 
A.
B.
C.
D.
25. У яких нормативних актах встановлюються особливі правила плавання через шлюзи окремого гідровузла?
A.
B.
C.
D.
26. При яких умовах здійснюється захід маломірних суден в аванпорт та в підхідний канал шлюзу? 
A.
B.
C.
D.
27. За допомогою чого високошвидкісні судна узгоджують між собою зустрічне плавання? 
A.
B.
C.
D.
28. Які дії судноводія якщо два судна йдуть курсами,  що перетинаються  таким чином,  що може виникнути небезпека зіткнення? 
A.
B.
C.
D.
29. Як може відбуватися розходження малих/маломірних суден (ММС)? 
A.
B.
C.
D.
30. Чи можна ММС швартуватись до транспортних суден, що стоять на рейдах портів? 
A.
B.
C.
D.
31. Які правила руху під мостами для малих (маломірних) суден (ММС)? 
A.
B.
C.
D.
32. Що означає визначення місця судна за крюйс-пеленгами? 
A.
B.
C.
D.
33. Які показання знімаються з магнітного компасу? 
A.
B.
C.
D.
34. Як потрібно проводити перетин фарватеру (суднового ходу) судноводію малого/маломірного судна (ММС)? 
A.
B.
C.
D.
35. Який порядок шлюзування маломірних суден? 
A.
B.
C.
D.
36. Як повинні діяти судна, що йдуть курсами, які виключають усяку небезпеку зіткнення? 
A.
B.
C.
D.
37. Чи дозволяється ММС заходити в акваторії портів, суднобудівних заводів, терміналів?
A.
B.
C.
D.
38. Коли дозволяється обгін? 
A.
B.
C.
D.
39. Що являється дозвільним сигналом заходу суден до шлюзу? 
A.
B.
C.
D.
40. Під дією яких сил створюється магнітне схилення магнітного компасу? 
A.
B.
C.
D.
41. При якій видимості дозволяється рух маломірних суден? 
A.
B.
C.
D.
42. Якою кількістю швартовних тросів повинне бути укомплектоване судно довжиною більше 6 м? 
A.
B.
C.
D.
43. З якою швидкістю маломірні судна повинні рухатися уздовж границь пляжів?
A.
B.
C.
D.
44. В яких місцях на річці маломірним/малим суднам (ММС) дозволяється перетинати судновий хід? 
A.
B.
C.
D.
45. Що означає термін  «Вітрильне судно»? 
A.
B.
C.
D.
46. Які дії судна, яке поступається шляхом? 
A.
B.
C.
D.
47. З якого борту, маломірне судно, що обганяє, повинне обходити інше ММС? 
A.
B.
C.
D.
48. У чому полягає принцип знищення девіації магнітного компасу? 
A.
B.
C.
D.
49. Коли судно вважається таким,  що обганяє інше судно? 
A.
B.
C.
D.
50. Як буде називатися положення орієнтира розташованого відносно діаметральної площини  судна на 90 ° лівого або правого борту? 
A.
B.
C.
D.
51. Як називається прилад для вимірювання швидкості судна? 
A.
B.
C.
D.
52. При яких умовах дозволяється обгін суден? 
A.
B.
C.
D.
53. Визначити термін «база для стоянки маломірних (малих) суден»: 
A.
B.
C.
D.
54. У яких випадках швидкісні судна можуть рухатися у неводоізмещающем  положенні? 
A.
B.
C.
D.
55. Що означає термін «безпечна швидкість»? 
A.
B.
C.
D.
56. Що повинно зробити ММС, якщо при здійсненні обгону воно створює високу хвилю? 
A.
B.
C.
D.
57. Відносно яких точок істинного горизонту можна визначити різні напрямки при плаванні?
A.
B.
C.
D.
58. Яка швидкість судна вважається безпечною? МППСЗ-72
A.
B.
C.
D.
59. Які знаки, крім світлофорів, виставляються на стінках камер шлюзів та причальних пірсів? 
A.
B.
C.
D.
60. Що означає сигнал з 2-х тривалих і 2-х коротких звуків?
A.
B.
C.
D.
61. Хто керує процесом шлюзування суден? 
A.
B.
C.
D.
62. Ким здійснюється випуск малих/маломірних суден (ММС) у внутрішні води? 
A.
B.
C.
D.
63. Що вимірюється ручним анемометром?
A.
B.
C.
D.
64. Пеленг це -? 
A.
B.
C.
D.
65. У який термін, судноводії суден, що йдуть на шлюзування, повинні повідомити про час підходу до меж шлюзу? 
A.
B.
C.
D.
66. У яких випадках припиняється тимчасове шлюзування малих суден через шлюзи? 
A.
B.
C.
D.
67. З якою швидкістю дозволяється рух суден в нічний час?
A.
B.
C.
D.
68. Який порядок і пріоритетність розходження суден при зустрічному  плаванні? 
A.
B.
C.
D.
69. Що таке зустрічне плавання? 
A.
B.
C.
D.
70. Одиницею виміру великих відстаней на морі є - морська миля. Чому вона дорівнює? 
A.
B.
C.
D.
71. Як регулюється рух суден при шлюзуванні?
A.
B.
C.
D.
72. Чи можливий обгін судна,  по правому борту? 
A.
B.
C.
D.
73. Як здійснюється розходження суден при одночасному підході  зверху і знизу до моста з  одним  судноплавним  прольотом?  
A.
B.
C.
D.
74. Як повинно діяти судно, якому при зустрічному плаванні чи при перетині курсів дають дорогу? 
A.
B.
C.
D.
75. Чи допускається при плаванні по підхідному каналу взаємний обгін суден усіх видів? 
A.
B.
C.
D.
76. Який порядок розходження маломірних суден що відійшли від різних берегів назустріч один одному при небезпечному зближенні? 
A.
B.
C.
D.
77. Що визначає Локсодрома? 
A.
B.
C.
D.
78. Як називається прилад для вимірювання глибини?
A.
B.
C.
D.
79. За допомогою чого можна приблизно визначити дальність видимого предмету? 
A.
B.
C.
D.
80. Для чого складається таблиця остаточної девіації магнітного компаса (МК)? 
A.
B.
C.
D.
81. Чи повинні судна на підводних крилах і судна на повітряній подушці вимагати щоб всі інші судна давали їм дорогу? 
A.
B.
C.
D.
82. Якщо два моторних судна йдуть пересічними курсами так, що виникає небезпека зіткнення, яке судно повинно поступитися шляхом іншому судну?
A.
B.
C.
D.
83. Від якої точки горизонту і в якому напрямку відраховуються компасні напрямки? 
A.
B.
C.
D.
84. Для чого виконується виправлення курсів та пеленгів? 
A.
B.
C.
D.
85. Як  судна  повинні  проходити через вузькі проходи? 
A.
B.
C.
D.
86. Про що свідчить цей сигнал відповідно до МППЗС – 72 ?нет фото
A.
B.
C.
D.
87. Чи дозволяється швартування малих суден в камері судноплавного шлюзу під бортом інших суден? 
A.
B.
C.
D.
88. За скільки метрів можна починати обгін? 
A.
B.
C.
D.
89. Від чого залежить дальність видимого горизонту?
A.
B.
C.
D.
90. Якщо судноводій помічає небезпеку зіткнення, які його дії? 
A.
B.
C.
D.
91. Яким способом, при плаванні на ВВШ можна визначити положення МС? 
A.
B.
C.
D.
92. Як рекомендовано виконувати перетин курсу іншого судна? 
A.
B.
C.
D.
93. Коли дозволяється перетин курсу чи обгін? 
A.
B.
C.
D.
94. Яке  найменування  та математичний знак має девіація магнітного компасу? 
A.
B.
C.
D.
95. Що таке обгін? 
A.
B.
C.
D.
96. Яке з суден, повинне поступитися шляхом іншому, якщо їхні курси перетинаються? 
A.
B.
C.
D.
97. Яка мінімальна відстань для обміну відмашками для малих (маломірних) суден?
A.
B.
C.
D.
98. Де дозволяється зупинятись маломірним суднам у межах суднового ходу? 
A.
B.
C.
D.
99. У яких межах, від чого і в якому напрямку відраховується поправка магнітного (МК) компасу? 
A.
B.
C.
D.
100. В яких межах забороняється постановка суден на якір?
A.
B.
C.
D.
101. У який час, ММС можуть проходити шлюзи? 
A.
B.
C.
D.
102. Як здійснюється поворот суднами? 
A.
B.
C.
D.
103. Географічна координата місця – довгота. У яких межах, від чого і в якому напрямку вимірюється? 
A.
B.
C.
D.
104. З якою метою проводиться урахування поправок магнітного компасу (МК)? 
A.
B.
C.
D.
105. Однією із систем розподілення горизонту є румбова. На стільки румбів ділиться горизонт? Чому дорівнює  один румб? 
A.
B.
C.
D.
106. Як повинні поступити судна, які мають радіотелефонний зв'язок, при розходженні або обгоні? 
A.
B.
C.
D.
107. Якщо два моторні судна наближаються по курсах, що  перетинаються, яке судно повинно поступитися? 
A.
B.
C.
D.
108. Де дозволено пересікати судновий хід в межах міста?         
A.
B.
C.
D.
109. Чи повинне маломірне судно на ходу поступитися дорогою вітрильному судну?
A.
B.
C.
D.
110. Як повинно діяти судно, яке обганяють? 
A.
B.
C.
D.
111. У яких випадках дозволяється перетинання курсів і обгін суден? 
A.
B.
C.
D.
112. В яких місцях дозволяється пересікати фарватер маломірним суднам в межах міст? 
A.
B.
C.
D.
113. У яких межах вимірюється курсовий кут (КК) на орієнтир відносно діаметральної площіни судна? 
A.
B.
C.
D.
114. Що називається пропуском у разі розходження двох малих (маломірних) суден?
A.
B.
C.
D.
115. На якій відстані від границі суднового ходу забороняється маломірному судну знаходитись на якорі?
A.
B.
C.
D.
116. У яких межах, від чого і в якому напрямку, вимірюється географічна координата  місця – широта? 
A.
B.
C.
D.
117. З якого борту необхідне обходити судно при обгоні?
A.
B.
C.
D.
118. Для виміру яких відстаней на морі, застосовується морська миля? 
A.
B.
C.
D.
119. Хто з 2-х малих суден, курси яких перетинаються таким чином, що може виникнути небезпека зіткнення, повинен звільнити шлях? 
A.
B.
C.
D.
120. Від чого залежить висока остійність вітрильного судна? 
A.
B.
C.
D.
121. На яку відстань забороняється підпливати маломірним суднам до місць масового відпочинку? 
A.
B.
C.
D.
122. На якій відстані, щоб запобігти присмоктуванню, необхідно проводити обгін на ММС великих суден? 
A.
B.
C.
D.
123. По якій стороні рамки навігаційної мапи визначається широта місця? 
A.
B.
C.
D.
124. Якщо виникає загроза зіткнення між вітрильним та моторним судном, хто повинен надати перевагу? 
A.
B.
C.
D.
125. Які дії повинні виконати судна, що йдуть вверх  при зустрічному плаванні?
A.
B.
C.
D.
126. Яким буває магнітне схилення і його знак?
A.
B.
C.
D.
127. Чи може маломірне судно у разі технічної несправності судна швартуватися до плавучих навігаційних знаків? 
A.
B.
C.
D.
128. Чи подають сигнал про розходження, судна, що йдуть вверх пропускаючи з лівого борту судна, що йдуть вниз?
A.
B.
C.
D.
129. З якого борту може виконуватися обгін малого/маломірного судна (ММС) за межами суднового ходу? 
A.
B.
C.
D.
130. Чи дозволяється ММС ставати на якір у межах якірної стоянки  для транспортних суден? 
A.
B.
C.
D.
131. У якому випадку дозволяється зустрічне плавання суден? 
A.
B.
C.
D.
132. У якому порядку звільняють дорогу, якщо два малих судна  йдуть курсами,  що  перетинаються таким  чином,  що  може  виникнути  небезпека  зіткнення? 
A.
B.
C.
D.
133. Що являється дозвільним сигналом заходу суден до причальних пірсів? 
A.
B.
C.
D.
134. У яких одиницях проводяться виміри відстаней при плаванні на озерах і річках? 
A.
B.
C.
D.
135. Де використовується річкова навігаційна карта при плаванні суден? 
A.
B.
C.
D.
136. Дії судноводія в ситуації коли необхідно відвернути зіткнення? 
A.
B.
C.
D.
137. Який порядок руху швидкісних маломірних суден при видимості, менше 0,5 км? 
A.
B.
C.
D.
138. Що встановлюється на середині прольоту  постійного моста, для позначення осі судноплавного прольоту?
A.
B.
C.
D.
139. Яким чином повинні розходитися маломірні судна, коли одне з них відходить від берега, а інше йде вздовж берега? 
A.
B.
C.
D.
140. Одиницею виміру яких відстаней на морі є -  кабельтов? 
A.
B.
C.
D.
141. У який термін знищується девіація магнітного компасу на судні?
A.
B.
C.
D.
142. Які напрямки наносяться або знімаються на навігаційних мапах ?
A.
B.
C.
D.
143. У який час доби дозволяється заходити в акваторію пасажирської та вантажної дільниці річкового порту? 
A.
B.
C.
D.
144. Як називається кут відхилення судна від курсу під дією вітру?
A.
B.
C.
D.
145. Від чого виникає магнетизм суднового заліза? 
A.
B.
C.
D.
146. Для яких дій на судні виконується перевід курсів та пеленгів? 
A.
B.
C.
D.
147. У чому полягають  основи  морської навігації? 
A.
B.
C.
D.

 

Ще тести за темою